«ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ - Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ»

Στην μέχρι τώρα πορεία προς την εθνική και οικονομική καταστροφή προστίθεται και το άμεσο ξήλωμα της στοιχειώδους ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και μάλιστα το ξήλωμα αυτό επιταχύνεται με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων για το θέμα (mailτρόικας κ.λ.π.).

Η συγκυβέρνηση του ολέθρου που μας έλαχε αυτά τα τελευταία χρόνια, απόλυτα υποταγμένη στους εντολείς της βαδίζει τις τελευταίες μέρες κάτω από τελεσίγραφα και στον αμυντικό τομέα της πατρίδας μας.

Η συγκυβέρνηση πετώντας και το τελευταίο φύλο συκής, διαγράφοντας εκτός από τους κανόνες του καπιταλισμού περί κέρδους μιας επιχειρήσεως, και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την άμυνα μιας χώρας, δείχνει την παντελή πατριωτική γύμνια της.

Με την απόφαση κλεισίματος επιχειρήσεων όπως η ΕΑΣ και η ΕΒΟ οι οποίες παρέχουν αυτάρκεια στην πατρίδα μας έναντι των επιβουλών των άσπονδων φίλων γειτόνων μας από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, η χώρα αφήνεται αφύλακτη.

Αγνοώντας τις συμπεριφορές όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαιτέρως την τελευταία περίοδο των από του Αιγαίου γειτόνων μας με τις καθημερινές παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου και θαλάσσιου χώρου, δεν διστάζουν να προβούν στην προηγούμενη επαίσχυντη ενέργεια.

Η Ελλάδα σε μια οποιαδήποτε διαγραφόμενη στιγμή από τις παραπάνω συμπεριφορές των γειτόνων θα πρέπει να προμηθευθεί από άλλες χώρες αυτά τα οποία μόνη της παράγει σήμερα και σε τιμές πολεμικής περιόδου.

Μόλις πρόσφατα είχαμε τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στις 13, 14 και 16 Αυγούστου και μάλιστα με οπλισμένα αεροπλάνα.

Συμπερασματικά, βάσει των ανωτέρω γεγονότων εκ μέρους των απέναντι γειτόνων μας και των επικείμενων ενεργειών ως προς και αυτού του τομέα των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας μας βγαίνουν αβίαστα τα ερωτήματα:

αν οι σημερινοί κυβερνώντες δεν είναι μαθητευόμενοι μάγοι,

αν δεν είναι ανεγκέφαλοι,

τότε τι έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε ότι είναι;