ο σταυρός του νότου

(άρθρο του Νίκου Μπουζάνη)
«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»  ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ                         

1. Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ).

 Είναι γεγονός ότι οι λαοί του Νότου της Ε.Ε. υποφέρουν και σηκώνουν τον Σταυρό της Ακραίας Μονεταριστικής Λιτότητας του Νεοφιλελεύθερου Καπιταλισμού.  Έγιναν «βορά» των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Πολυεθνικών Ομίλων (Αγορών) με την σύμπραξη των Κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών. Δεν είμαστε αφελείς να πιστέψουμε ότι δεν γνώριζαν- δεν ήξεραν ότι οι χώρες του νότου δεν μπορούν να ανταγωνισθούν τις οργανωμένες χώρες του Βορρά και ότι οι λαοί του Νότου δεν θα είχαν την ίδια τύχη ευημερίας με τους λαούς του Βορρά. Εξ αρχής ήταν μια απάτη  η εφαρμογή του ενιαίου νομίσματος με τέτοιους μηχανισμούς και τέτοιες συνθήκες . ΄Ολες οι χώρες και οι λαοί του νότου λίγο πολύ εξαπατήθηκαν και μπήκαν «ξυπόλυτοι στα αγκάθια» . ΄Επεσαν θύματα των Αγορών που καραδοκούσαν «ως κοράκια», αλλά με συνυπεύθυνους που μας εξαπάτησαν, τις κυβερνήσεις της τελευταίας 20ετίας , οι οποίες ήταν «στο κόλπο» και λειτούργησαν ως συνεργοί των  Βιαστών -Αγορών. Βεβαίως η χώρα μας η Ελλάδα με την μεγάλη ιστορία και δημιουργία έπρεπε να είναι το πρώτο πειραματόζωο και θύμα για να βιαστεί πρώτη και αδίστακτα. Γιατί αν ο περήφανος Ελληνικός λαός δεχθεί τον βιασμό, τότε ποιος λαός θα σηκώσει κεφάλι;

2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

Η αρχή έγινε με την συνθήκη του Μάαστριχτ , η οποία έβαλε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις χώρες που δήλωσαν επιθυμία να ενταχθούν στην ΟΝΕ και το Ευρώ. Μεταξύ των όρων ήταν κυρίως κάποιοι δημοσιονομικοί δείκτες (χρέος-έλλειμμα-πληθωρισμός),που  έπρεπε να συγκλίνουν για να γίνουν δείκτες στην ΟΝΕ. ΄Ελλειπαν όμως οι δείκτες της πραγματικής οικονομίας, οι κοινωνικοί, της εργασίας, της παραγωγής , της ανταγωνιστικότητας, αλλά και η  πολιτική σύγκλιση Σοσιαλιστικής κατεύθυνσης. Το ΔΗΚΚΙ ήταν το κόμμα που  θεμελίωσε την Eυρωπαϊκή  πολιτική  του εξαρχής, στην άρνηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και της ΟΝΕ , κρατώντας τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την αλληλεγγύη των λαών και το όραμα για μια Σοσιαλιστική Ευρώπη. Σήμερα έχουμε δικαιωθεί όσοι είχαμε αντίθετη άποψη για την Συνθήκη του Μάαστριχτ  που μας οδήγησε στην ΟΝΕ και στο Ευρώ.

 

3.ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩ.

Τα κυριότερα επιχειρήματα εκείνων που επιθυμούσαν την είσοδό μας στο ενιαίο νόμισμα με την ΟΝΕ και το Ευρώ ήταν: α)ότι το Ευρώ θα έφερνε την ευημερία του λαού μας , αφού θα είμαστε στην οικογένεια του σκληρού πυρήνα της Ε.Ε. Αντί της ευημερίας, βλέπουμε πολύ γρήγορα την δυστυχία, β)ότι η Ε.Ε. θα μας βοηθούσε στα Εθνικά μας θέματα (Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη-Σκόπια κλπ) , αλλά μέχρι στιγμής μάλλον το αντίθετο βλέπουμε, γ)ότι θα αναπτύξουμε σε σταθερή βάση τη ναυτιλία μας , τον τουρισμό μας, την γεωργική παραγωγή, το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών και  αντί για θετική πορεία έχουμε αρνητική.

4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ.

Οι  κυριότεροι λόγοι για να μην δεχθούμε το Ευρώ ήταν: α)Η Ε.Ε. δεν είχε και ούτε διαφαίνεται να αποκτήσει πολιτική ενότητα ενιαίου κράτους ή  ομοσπονδίας. β) Τα κράτη που συμμετείχαν στο Ευρώ δεν είχαν και δεν έχουν ίδια δημοσιονομικά μεγέθη δηλ. τους δείκτες του Δημοσίου χρέους, των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια κλπ. γ)Τα πραγματικά δεδομένα ανάπτυξης και οικονομίας ήταν και είναι ανόμοια, παραγωγή, εργασία , ανεργία, ποιότητα ,εξαγωγές,  εισαγωγές , εκμεταλλεύσιμες  πηγές κλπ. δ)Οι κοινωνικοί δείκτες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, προστασίας  περιβάλλοντος , μισθοί , συντάξεις κλπ. ήταν και παραμένουν ανόμοιοι. ε)Η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ήταν μειωμένη κατά την είσοδο , αν και η δραχμή είχε χάσει  την τελευταία 10ετία  80% από το δολ. και σήμερα που ανατιμήθηκε (έμμεσα μέσω ΕΥΡΩ) κατά 80%, αυτήν την 10ετία παραμονής επί του δολ. ήταν  δυνατόν να είχαμε ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας; στ) Το κυριότερο επιχείρημα, για να μην δεχθούμε ήταν και είναι ότι η Ε.Ε. δρομολογήθηκε σε μια Μονεταριστική-Νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και σήμερα ακόμη περισσότερο αυτή η κατεύθυνση έχει κλειδώσει.

5.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ.

α)Θα έφερνε νομικά και τεχνικά προβλήματα , αντικατάστασης ηλεκτρονικών μηχανών, υπολογιστών, ΑΤΜ κ.α. ΄Όμως αν υπήρχε μια περίοδος προετοιμασίας , προσαρμογής αναλόγως με αυτήν της εισόδου, αυτά τα προβλήματα θα είχαν εκμηδενισθεί. β) Επειδή το χρέος είναι σε Ευρώ, κυρίως μετά την υποτίμηση του νέου νομίσματος, θα αυξήσει σημαντικά το Δημόσιο χρέος σε όρους Εθνικού νομίσματος, εκτός εάν πριν την έξοδο υπήρχε στάση πληρωμής και διαγραφή του Δημόσιου χρέους. γ)Επειδή οι επενδυτές και οι έχοντες Ευρώ αναμένουν μετά την έκδοση του νέου νομίσματος την υποτίμησή του , θα τους οδηγούσε σε μαζική φυγή κεφαλαίων από την χώρα, προκαλώντας πρόσκαιρα χρηματοοικονομική κρίση, εκτός αν φορολογούσαμε με συντελεστή ανάλογο της προσδοκώμενης υποτίμησης  κάθε ποσό που φεύγει στο εξωτερικό, μειώνοντας έτσι ταυτόχρονα  και τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. δ)Η έξοδος από το Ευρώ θα έφερνε επιδείνωση των πολιτικών σχέσεων της χώρας μας με τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη και πολύ πιθανό να μας οδηγούσαν εκτός Ε.Ε. Ακόμη εάν αυτό συμβεί οι συνέπειες δεν θα είναι οδυνηρές, αφού η χώρα μας είναι το σταυροδρόμι των Ασιατικών-ΒορειοΑφρικανικών και ΑνατολικοΕυρωπαϊκών Αναδυόμενων Αγορών και κόμβος ενεργειακών δρόμων.

6.ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ..

α)Ο ρυθμός ανάπτυξης θα αυξηθεί και δεν θα ήταν αναγκαία τα μέτρα λιτότητας  που μας φοβίζουν κάποιοι ότι θα επιβληθούν ως απαραίτητα για την επιβίωσή μας. β)Θα περιορισθεί σημαντικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου(εισαγωγών-εξαγωγών). γ)Αλυσιδωτά θα περιορισθούν και οι αυξημένες σήμερα δανειακές μας ανάγκες χρηματοδότησής μας . δ)Θα αυξηθούν σημαντικά οι εξαγωγές των ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών (προϊόντων), φέρνοντας το αναγκαίο συνάλλαγμα στη χώρα μας. ε)Θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και έτσι θα έχουμε μείωση της επάρατης ανεργίας, αλλά και σταδιακή αύξηση των μισθών των συντάξεων. στ)Η Ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε σταδιακή πορεία ανταγωνιστικότηταςζ)Τέλος, η χώρα μας θα αποκτήσει ξανά την Εθνική της ανεξαρτησία και κυριαρχία που έχασε με τα μνημόνια.

7.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ.

Βεβαίως η έξοδος από το Ευρώ χρειάζεται μια περίοδο προετοιμασίας και προσαρμογής της χώρας μας , ανάλογη με εκείνη της εισόδου. α)Πρώτα απ΄όλα χρειάζεται μια Πατριωτική-Σοσιαλιστική Κυβέρνηση . Κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνους που υπηρετούν συνειδητά το μεγάλο κεφάλαιο, τους Τραπεζίτες, τα μονοπώλια και τις κερδοσκοπικές Αγορές και έφεραν το λαό μας σε πλήρη φτώχεια β)Πρέπει να διαγραφεί προηγουμένως το Δημόσιο χρέος σχεδόν στο σύνολό του, ως απεχθές και επαχθές και ως πληρωθέν εις διπλούν. Για να φτάσουμε στην διαγραφή, θα προηγηθεί η στάση πληρωμής και επανεξέταση του χρέους από μια ανεξάρτητη Λογιστική Επιτροπή. γ)Να φορολογήσουμε τον πολύ μεγάλο συσσωρευμένο παράνομο πλούτο που ανέρχεται πάνω από 2 τρις σε εσωτερικό και εξωτερικό, με  συντελ. τουλάχιστον 20% , ο οποίος θα φέρει στα Δημόσια Ταμεία περίπου 350-400 δις και να εφαρμοσθεί επιτέλους ο εξωλογιστικός προσδιορισμός  κερδών των μεγάλων Α.Ε.. δ)Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ, και οι μεγάλες στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις.ε)Να μετοχοποιηθούν τα δικαιώματα εξόρυξης ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας για  άμεσα ωφέλιμο- πιστωτικά αποτελέσματα. στ)Με την είσπραξη των φόρων του πλούτου να γίνουν δημόσιες επενδύσεις που θα φέρουν πλήρη εργασία και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. ζ)Να προμηθευτεί προηγουμένως η χώρα μας ενεργειακά και άλλα χρήσιμα εισαγόμενα είδη , που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. η)Να γίνει αναδιανομή των εισοδημάτων και να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος. Το πραγματικό διαθέσιμο  εισόδημα των πολιτών  ανέρχεται στο 75% του ΑΕΠ δηλ. (232 διςΧ 75%=173 δις) και είναι το ίδιο με την ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών. Μόνο που δεν έχουν να καταναλώνουν εξίσου όλοι άρα δεν τους αναλογεί το ίδιο πραγματικό εισόδημα. Αν διαιρέσουμε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 173 δις δια τον πληθυσμό μας  11 εκατομμύρια, θα έπρεπε ο καθένας να είχε ετήσιο εισόδημα 16.500  Ευρώ περίπου και μια οικογένεια 4μελής 65.000 Ευρώ περίπου. Όμως άλλοι κατέχουν πολύ περισσότερα , κάποιοι βέβαια πολλά εκατομμύρια και κάποιοι άνεργοι δεν εισπράττουν  ούτε ένα Ευρώ. ΄Αρα μόνη λύση επιβίωσης του λαού  και της χώρας μας είναι η αναδιανομή εισοδήματος η οποία μπορεί να έλθει μέσα από μια δίκαιη και αναλογική φορολόγηση που θα φέρει το κλείσιμο της ψαλίδας των εισοδημάτων.

8.ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΥΣΗ (ΕΠΙΛΟΓΟΣ).

Καταλήγοντας, πρέπει οι λαοί του Νότου της Ε.Ε. να επανεξετάσουν την παραμονή τους στο ενιαίο νόμισμα του Ευρώ , γιατί αυτός ο δρόμος ενταφιάζει  τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή και αντί για ευημερία θα συνεχίσουν να σηκώνουν το Σταυρό της δυστυχίας. Η χώρα μας πρέπει και μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο της ανάπτυξης και να ξαναφέρει την ελπίδα επιστροφής των νέων μας που μεταναστεύουν με τα προσεκτικά βήματα εξόδου από το Ευρώ, αλλά αυτά μπορεί να εφαρμοσθούν μετά από μια νέα Κυβέρνηση Πατριωτική-Σοσιαλιστική που θα προέλθει μέσα από την σημερινή Αριστερά (σε ένα νέο ΕΑΜ) , για την απελευθέρωση της χώρας μας και του περήφανου και εργατικού λαού μας, από τα δεσμά της ΤΡΟΪΚΑ , του ΔΝΤ και της Ν. ΤΑΞΗΣ.

                                               

                                                  Νίκος  Μπουζάνης (Φοροτεχνικός)

                                        Γραμματέας Π.Σ. ΔΗΚΚΙ-Σοσιαλιστική Αριστερά

                                           Μέλος της Εκτελ. Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ