Γιουρογκρουπ η επόμενη μέρα θα είναι η βίαιη χρεοκοπία

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη χώρα μας χθες στο Γιούρογκρουπ με τη σύμφω-νη γνώμη του δοσίλογου – διεφθαρμένου πολιτικού κατεστημένου, το οποίο «ψυχή τε και σώματι» στήριξε και επεδίωξε αυτή τη συμφωνία, δημιουργούν ένα νέο είδος χώ-ρας – κράτους στη διεθνή σκηνή.

Θεσμοθετούν ένα είδος χώρας – κράτους επίσημου προτεκτοράτου, κράτους υπό θεσ-μοθετημένη Κατοχή του οποίου η εθνική περιουσία, το «ταμείο», ο παραγόμενος πλού-τος, η γη, οι θάλασσες και ο ορυκτός του πλούτος όχι μόνο ελέγχονται αλλά απαλλο-τριώνονται από τα ισχυρά οικονομικά κέντρα της Δύσης και την νέα «ιερά συμμαχία» ΗΠΑ-Ε. Ένωσης.

Αποδεικνύουν ότι η κρίση του Χρέους και η υπόθεση της τεχνητά διογκωμένης «υπερ-χρέωσης» της χώρας χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι. Ως άλλοθι όχι μόνο για την επιβο-λή του Νεφιλελεύθερου Μεσαίωνα και του ολοκληρωτικού καπιταλισμού αλλά για την συνολική διάλυση ενός εθνικού κράτους, τον εξανδραποδισμό ενός έθνους και ενός λα-ού και την προσαγωγή του στα κρεματόρια της Νέας Τάξης πραγμάτων και των χρη-ματιστικών «αγορών».

Η απόφαση για τη βίαιη εισαγωγή της Ελλάδας σε ένα δρόμο ανεξέλεγκτης Χρεοκοπί-ας που ελήφθη από κοινού από τους Γερμανογάλλους τραπεζίτες και τους κουίσλιγκς του διεφθαρμένου Ελληνικού πολιτικού κατεστημένου υπό την ψηλή κυριότητα των ΗΠΑ και του ΔΝΤ, ξεπερνά τα στεγνά οικονομικά μεγέθη και τους οικονομικούς όρους. Είναι μια απόφαση πολιτική και αυτό είναι το νόημα των δηλώσεων του Σόιμπλε ο οποίος προλόγισε τα αποτελέσματα του Γιούρογκρουπ λέγοντας ότι αυτό που κυρίως ζητάμε από τους ‘Έλληνες είναι οι «μεταρρυθμίσεις»

Άλλωστε και η ίδια η απόφαση, αναγνωσμένη ακόμη και χωρίς τις εμφανέστατες παγί-δες που κρύβει, όταν προβλέπει ότι μετά τη λήξη της εφαρμογής της το Χρέος της χώρας θα είναι μεγαλύτερο από αυτό του 2009 ή ότι η λεγόμενη βοήθεια θα δοθεί στους τοκογλύφους και όχι στην Ελλάδα και ότι το ποσοστό του κουρέματος στην πραγματικότητα δεν θα ξεπερνά την έκπτωση που κέρδισαν οι τοκογλύφοι αγοράζο-ντάς τα δεν αφήνει περιθώρια για άλλες εκτιμήσεις.

Περιθώρια για διαφορετικές εκτιμήσεις δεν μπορούν όμως να υπάρχουν και για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα ως έθνος και ως λαός.

Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα να λυτρωθεί από το ζυγό της Ευρωχούντας που μας κυβε-ρνά πριν τις εκλογές οι οποίες είτε θα αργήσουν είτε θα γίνουν κάτω από συνθήκες που οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Καμιά χώρα δεν απελευθερώθηκε με εκλογές και καμιά πολιτική δικτατορία δεν ανατράπηκε μέσα από αυτές. Κανένας ξένος δυνάστης και κανένας εγχώριος πολιτικός δοσίλογος δεν θα αφήσει τον λαό έγκαιρα και ελεύθερα να εκφραστεί.

Η χώρα μας χρειάζεται άμεσα μια λαϊκή – πατριωτική κυβέρνηση απελευθέρωσης από τα δεσμά του Χρέους, της ξένης Κατοχής και του Νεοφιλελεύθερου πολιτικού κατε-στημένου των μαυραγοριτών που μας κυβερνούν την τελευταία 20-ετία. Χρειάζεται ταυτόχρονα πλήρη απονομή δικαιοσύνης και σαφή Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους για να φύγει το άγος της ατιμωρησίας και να καταρρεύσει η επιχείρηση διεθνούς διασυρ-μού της. Και αυτά μόνο η δημοκρατική Εξέγερση του λαού που θα επιβάλλει ελεύθερες εκλογές μπορεί να επιτύχει.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ