ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ AYTΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο Νίκου Μπουζάνη

Σε μια περίοδο εξαθλίωσης του λαού από την παρατεταμένη ύφεση και την οικονομική κρίση, η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι απολύτως αναγκαία και μπορεί να ξεκινήσει από τους πρωτογενείς συντελεστές της οικονομίας . ΄Ενας έξ αυτών είναι και ο τομέας της αγροτικής οικονομίας.

Η χώρα μας έχει το μεγάλο πλεονέκτημα των κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών ,για να αναπτύξει τον τομέα της Αγροτικής οικονομίας, με σκοπό να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της αλλά και να εξάγει κάποια εξ΄αυτών των αγροτικών προϊόντων για να ισορροπήσει έτσι με τις όποιες εισαγωγές.

Είναι μεγάλο όφελος για μια χώρα που θα καταφέρει να έχει ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο (εισαγωγών-εξαγωγών) στις σημερινές συνθήκες. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων αναπτυγμένων χωρών και η πιθανότητα να ανακτήσει ξανά την ανταγωνιστικότητά της γρήγορα , είναι η ανάπτυξη κάποιων τομέων μεταξύ αυτών και του Αγροτικού Τομέα.

Πώς όμως μπορούμε να αναπτύξουμε τον Αγροτικό Τομέα γρήγορα και σωστά;

Μπορούμε με ένα παραγωγικό στρατηγικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, μέσα σε ένα εθνικό πρόγραμμα και όχι κατ΄ανάγκη ευρωπαϊκό, να πετύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας μας και όχι μόνο να συγκρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στους τόπους κατοικίας του, αλλά και να δώσουμε την δυνατότητα και όσων άλλων επιθυμούν από τις Αστικές περιοχές να επιστρέψουν στην ύπαιθρο και την Αγροτική απασχόληση.

Χρειάζεται λοιπόν ένας συνδυασμός μιας συγκροτημένης επιθετικής πολιτικής με τους εξής κεντρικούς στόχους:

α)Για την διατροφική μας αυτάρκεια , που σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι κλάδοι που είναι σήμερα ελλειμματικοί (δασικός, αλιευτικός, ζωϊκός και λιγότερο ο φυτικός).

β)Για την ανταγωνιστικότητά μας και την εισδοχή στις διεθνείς αγορές , που προϋποθέτει την δυναμική ανάπτυξη της γεωργίας μας, στους κλάδους εκείνους που έχουμε ως χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα.

γ)Για την παραγωγή επώνυμων γεωργικών προϊόντων, συνδιάζοντας το θετικό κλίμα της χώρας μας με την χρησιμοποίηση οικολογικών μεθόδων.

δ)Για την σύνδεση της γεωργίας με την βιομηχανία ,προς επεξεργασία και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.

ε)Για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού , ο οποίος λόγω του φυσικού κάλλους και ιδιαίτερα των κλιματολογικών συνθηκών, θα αποτελέσει μορφή τουρισμού υψηλών προδιαγραφών , προσφέροντας την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ζήσουν ήρεμα στην φύση, απολαμβάνοντας την φιλοξενία των Αγροτών και των Βιολογικών τους προϊόντων.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω πέντε στόχοι και να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη , χρειάζεται εκτός από τον κεντρικό σχεδιασμό και η Αυτοοργάνωση των Αγροτών.

Ο Κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να αποβλέπει σε έργα υποδομής, εγγειοβελτιωτικά έργα, Αγροτικούς δρόμους, Αγροτικές ενισχύσεις-επιχορηγήσεις, φθηνά αγροτικά δάνεια και θέματα ενημέρωσης. Είναι γνωστό ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες εμποδίζουν την εθνική προστασία. Η χώρα μας πρέπει να εξαιρεθεί και να της επιτρέψουν ένα εθνικό σχεδιασμό, λόγω της βαθειάς κρίσης. ΄Αν δεν το επιτρέπουν είναι αναγκαία κατ΄αρχήν η έξοδος από την Ευρωζώνη και αν χρειασθεί και από την Ε.Ε. Προέχει η γρήγορη ανάπτυξη, η αυτάρκεια των αγροτικών προϊόντων και οι εξαγωγές, για να ισοσκελίσουμε γρήγορα το Εμπορικό ισοζύγιο κα να μην δημιουργούμε νέα ελλείμματα και αύξηση του Δημοσίου Χρέους.

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έλλειψη ορισμένων φυτικών προϊόντων και σε άλλα φυτικά προϊόντα να έχουμε πλεόνασμα, ενώ δεν μπορούν να εξαχθούν, καθώς επίσης και να είμαστε αρκετά ελλειμματικοί σε ζωϊκή-δασική και αλιευτική παραγωγή.

Η Αυτοοργάνωση όμως των αγροτών είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση . Μέχρι σήμερα υπήρξαν πολλές προσπάθειες για λειτουργία Συνεταιρισμών , οι οποίοι και πολεμήθηκαν από τα συμφέροντα και από τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, αλλά και είχαν πολλές αδυναμίες στην λειτουργία τους. Ασχολήθηκαν κυρίως με την εμπορία ή την βιομηχανοποίηση των προϊόντων, που συγκεντρώνονταν μετά τη συγκομιδή. Όμως όλη η διαδικασία σποράς, φύτευσης, περιποίησης και συγκομιδής, ήταν φροντίδα των Αγροτών. Είναι λογικό, ο κάθε αγρότης να επιβαρύνεται για όλη την διαδικασία με αυξημένα έξοδα και ιδιαίτερα αν ο κλήρος είναι μικρός. Και στη χώρα μας, ο μέσος όρος των στρεμμάτων που καλλιεργεί κάθε Αγροτική οικογένεια είναι περίπου 30 στρέμματα , ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι 300 στρέμματα. Το κόστος μεγαλώνει όταν κάθε οικογένεια έχει ένα τρακτέρ ή και άλλα γεωργικά μηχανήματα για 30 στρέμματα και μικραίνει αν έχει τα ίδια για 300 στρέμματα

Με τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς, οι αγρότες δεν είχαν κανένα άλλο κοινό συμφέρον, εκτός από το να πετύχουν καλή τιμή στην πώληση τους και σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία, λειτουργούσε ο καθένας μόνος του.

Η απάντηση για μια άλλη λύση Αυτοοργάνωσης, που λαμβάνει υπόψιν της όλες τις παραπάνω δυσκολίες είναι στη θέση αυτών των Συνεταιρισμών να δημιουργηθούν οι Εταιρείες Λαϊκής Βάσης-(νέου τύπου).

Είναι γνωστό ότι η ακίνητη περιουσία διέπεται νομικά από την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα. Οι εταιρείες Λαϊκής Βάσης μπορούν να ιδρυθούν από μικροαγρότες κατεπάγγελμα, αλλά και από εκείνους που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια στην αγροτική τους περιουσία, με μετοχές τις οποίες δεν μπορεί να αποκτήσει κάποιος περισσότερες από 3-4 και με την προϋπόθεση να έχει στην κατοχή του Αγροτική γη, που θα παραχωρήσει την επικαρπία για 10-15 χρόνια στην εταιρεία, προς εκμετάλλευση. Οι ίδιοι οι αγρότες ή μια επιτροπή τους θα εκτιμήσουν τον αριθμό των μετοχών του καθενός, ανάλογα με την συνεισφορά τους σε γή.

Τα κέρδη θα κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ανάλογα με την στρεμματική γη που τους παραχώρησε. Η εταιρεία θα αποκτήσει ένα κεφάλαιο, για να ξεκινήσει την εκμεττάλευση αυτών των εκτάσεων, εισφέροντας ο καθένας ένα μικρό ποσό.

Η διαδικασία παραγωγής θα γίνεται από εργάτες (κυρίως οι ίδιοι Αγρότες) , αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και ασφαλιζόμενοι στον ΟΓΑ. Η εταιρεία μπορεί να αγοράσει Αγροτικά μηχανήματα (οργώματος, σποράς, θερισμού, συγκομιδής,τυποποίησης), αυτ/τα μεταφοράς , να δημιουργήσει εργοστάσιο εκβιομηχάνισης των προϊόντων και να αποκτήσει δίκτυο πώλησης των προϊόντων. Αν τα κεφάλαια δεν επαρκούν ,θα μπορεί να δανειοδοτηθεί φθηνά από την Αγροτική τράπεζα. Θα έχει τα πλήρη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μιας κερδοσκοπικής Αγροτικής Επιχείρησης. Θα έχει την δυνατότητα δραστηριοποίησης προς όλους τους κλάδους της Αγροτικής παραγωγής δηλαδή: φυτικής, δασικής, ζωϊκής Αλιείας και Αγροτουριστικής είτε χωριστά για ένα κλάδο ή και για όλους μαζί.

Με την εταιρεία Λαϊκής Βάσης (νέου τύπου), που πρώτη φορά παρουσιάζεται, θα έχουμε τα εξής θετικά αποτελέσματα:

1.Συμμετέχουν πάρα πολλοί αγρότες και πάρα πολλά στρέμματα γης, αφού θα περιλαμβάνονται και οι κατέχοντες αγροτική γη , κάτοικοι Αστικών περιοχών , που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια.

2Ολοι οι αγρότες που δύνανται να εργασθούν , θα εργάζονται σε όλα τα κτήματα ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας , για το κοινό συμφέρον , εξασφαλίζοντας έτσι εργασία για ολόκληρο το χρόνο και όχι ο καθένας το μικρό δικό του, που αναλογούσε σε λίγα ημερομίσθια.

3.Αν δεν επαρκούν οι διαμένοντες αγρότες στην περιοχή, θα επιστρέφουν και κάποιοι άνεργοι νέοι από τις Αστικές περιοχές.

4.Λιγοστεύουν πάρα πολύ τα έξοδα μέσα από ένα σωστό σχεδιασμό και οργάνωση και επομένως, θα απολαμβάνουν όλοι κάποια κέρδη.

5.Αντιμετωπίζουν πιο εύκολα τις καιρικές συνθήκες, με την καλύτερη οργάνωση με μηχανήματα και είδη συσκευασίας που θα αποκτήσει η εταιρεία.

6.Θα επιτυγχάνουν καλύτερη ποιότητα προϊόντων και θα μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές πώλησης.

7.Θα έχουν καλύτερη συσκευασία ή τυποποίηση, βιομηχανοποίηση και μεταφορά σε αγορές και δικό τους δίκτυο πωλήσεων.

8.Μειώνεται η γραφειοκρατία δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων , αφού αντί 200-300 αγροτών , θα προσμετρώνται σε μια εταιρεία.

9.Θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν μέσω της εταιρείας, με όλα τα είδη παραγωγής και τους τομείς και επιπλέον θα μπορούν να ασχοληθούν και με Αγροτουρισμό για κατανάλωση των προϊόντων τους.

10.Συμβάλλουν έτσι στην ανάπτυξη της υπαίθρου και των χωριών τους, προσφέροντας εργασία σε νέους αγρότες.

Πάρα πολλά άλλα πλεονεκτήματα και θετικά αποτελέσματα μπορεί να αναφερθούν.

Όμως για την ανάπτυξη αυτού του τύπου σ΄όλη την χώρα χρειάζεται πάνω από όλα Πολιτική Βούληση, Κεντρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός.

Σήμερα από τις εναλλασσόμενες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές , γιατί όπως καταπολέμησαν τους συνεταιρισμούς , το ίδιο θα καταπολεμήσουν και θα συκοφαντήσουν και τις εταιρείες Λαϊκής Βάσης (νέου τύπου), για τα συμφέροντα των ολίγων μεγαλοαγροτών –τσιφλικάδων και τα συμφέροντα της Ε.Ε.

΄Αρα η λύση είναι μία άλλη κυβέρνηση που θα έλθει μέσα από ένα Μετωπικό ενωτικό σχήμα όλων των προοδευτικών-σοσιαλιστικών κομμάτων με πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και με την προοπτική μιας νέας Πατριωτικής-Σοσιαλιστικής εξουσίας η οποία θα βοηθήσει την ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ των μικροαγροτών σε εταιρείες «Λαϊκής Βάσης νέου τύπου».

 

Νίκος Μπουζάνης (Φοροτεχνικός)

 

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ