Από το 2008 – 2011 έκλεισαν περισσότερες από 90.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

από το epikoinonia-arg.gr


Τι αποκαλύπτουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Στη σημασία που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον οικονομικό ιστό της Ελλάδας αναφέρεται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σημειώνει πως στο διάστημα 2008 – 2011 έκλεισαν περισσότερες από 90.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με την έκθεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό άξονα της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 98% όλων των επιχειρήσεων με περίπου 20,7 εκατομμύρια εταιρείες και περισσότερους από 87 εκατομμύρια εργαζομένους.

Το 92,2% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπροσωπούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Εκτιμάται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και το 58% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ.

Για την Ελλάδα η Κομισιόν αναφέρει πως ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2012 αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στις 758.701 επιχειρήσεις από 765.839 πέρυσι και 856.137 που ήταν το 2007, για να αρχίσει να ανακάμπτει το 2013 οπότε εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί στις 762.280, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 2011.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων και καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός τομέας). Το 24% δε αυτών των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τομείς που θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ