Απορρίφθηκε πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με θέμα "Για την οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών" τελικά απορρίφθηκε από τους βουλευτές της κυβέρνησης. Οι τελευταίοι ανάφεραν ότι έχουν έτοιμη πρόταση για ρύθμιση των δανειοληπτών που στηρίζεται στην επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου και στη μείωση της δόσης. Τούτο όμως, σημαίνει τη μη διαγραφή της οφειλής και την αύξηση των τόκων. Αναφέρθηκε ακόμη η πρόταση υιοθέτησης της λογικής του leasing σύμφωνα με την οποία το δάνειο μετατρέπεται σε μακροχρόνια μίσθωση και το ακίνητο περνάει στην κατοχή της τράπεζας.Έτσι όμως, ο δανειολήπτης μετατρέπεται σε μισθωτή, χωρίς ελπίδα να πληρώνει το μίσθωμα, καθώς έτσι θα μπορούσε να πληρώνει και τη δόση του.Αντιθέτως, η τράπεζα κερδίζει από την αξία του ακινήτου που περνάει στα χέρια της.

Αναλυτικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ πρότεινε κάθε δανειολήπτης να διαθέτει το 30% του ετήσιου εισοδήματός του για την αποπληρωμή των τραπεζικών του υποχρεώσεών του σε ετήσια βάση και αυτό, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί θα διαγράφεται από το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Ούτως ή άλλως, τα δάνεια αυτά έχουν επιβαρύνει τους ισολογισμούς των τραπεζών καταχωρημένα ως επισφάλειες. Επιπλέον, όλοι οι τραπεζικοί οργανισμοί γνωρίζουν ότι από τους μόνιμα άνεργους ή ασθενείς δεν πρόκειται να ζητήσουν αποπληρωμή των δανείων τους και θα αναγκαστούν να τα διαγράψουν.

Η Κυβέρνηση εμφάνισε την πρόταση πρόχειρη και υπερβολικού κόστους παρότι η τελευταία είχε υπολογισμένο κόστος και εξυπηρετούσε και το τραπεζικόσύστημα αφού προέβλεπε την εξυγίανσή του και την απελευθέρωσή του από τα "νεκρα" δάνεια.

 

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ