Καταστατικό

ΜΑΙΟΣ 2009
ΔΗΚΚΙ Κεντρική Επιτροπή
(ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΑΡΘΡΟ 1ο:
 1. Η ίδρυσή του στοιχειοθετείται ιδεολογικοπολιτικά από την Διακήρυξή του η οποία αποτελεί συνέχιση και δημιουργική επικαιροποίηση της Διακήρυξης της 20ης του Δεκέμβρη 1995 της Θεσσαλονίκης. Η επωνυμία του είναι «ΔΗΚΚΙ Κεντρική Επιτροπή» και η συντομογραφία της επωνυμίας «ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.».
 2. Έμβλημα του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. είναι ο ήλιος με κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα.
 3. Η σφραγίδα του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. είναι κυκλική. Στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία του κόμματος όπως αναφέρεται προηγουμένως. Μέσα στον κύκλο υπάρχει το έμβλημα του κόμματος.
 4. Έδρα του Κινήματος είναι η Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο:
 1. Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε είναι Δημοκρατικό, Πατριωτικό, Κοινωνικό, Πολιτικό Κίνημα. Έχει ως κατεύθυνση τις σύγχρονες αξίες και αρχές του επιστημονικού σοσιαλισμού αναπόσπαστες με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας του ανθρωπισμού και του σεβασμού της ξεχωριστής προσωπικότητας του κάθε πολίτη, που αποτελούν το γενικό ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο δράσης του. Στρατηγικός στόχος του κόμματος είναι η εθνική και κοινωνική απελευθέρωση όλων των ταξικά καταπιεζόμενων στρωμάτων του λαού στην πόλη και το χωριό με στόχο την λαοκρατία και την σοσιαλιστική αυτοοργάνωση και αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας των ελεύθερων παραγωγών.
  Η τακτική που υπηρετεί τον προηγούμενο στόχο και γι αυτό έχει στρατηγική αξία είναι ο συνεπής αντι-ιμπεριαλιστικός και αντιμονοπωλιακός δημοκρατικός αγώνας και η αδιάρρηκτη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση και συνάφεια. Εδώ αποκλειστικά εδράζεται και η αμετάβλητη προγραμματική μας θέση για το κοινωνικό και πολιτικό Μέτωπο όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων της Αριστεράς που ανταγωνίζονται έμπρακτα το Νεοφιλελεύθερο-Νεοταξικό καθεστώς, για την ανατροπή του και την μεγάλη Αλλαγή στον τόπο.
  Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. ως γνήσιος σοσιαλιστικός φορέας θεωρεί οργανικό στοιχείο της δράσης του τον Διεθνισμό και επομένως την πιο πλατειά αλληλεγγύη και συνεργασία των αγωνιζόμενων εθνών και για τούτο προτάσσει τον αγώνα για εθνική κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία.
  Προτάσσει τον αγώνα για την απαλλαγή της χώρας μας από την ιμπεριαλιστική εξάρτηση και την Αμερικανοκρατία και τον Ευρωατλαντισμό και την υπεράσπιση της υπόστασης του «εθνικού κράτους» από την Παγκοσμιοποίηση και την Νέα Τάξη που αποτελούν το ολοκληρωτικό πολιτικό δόγμα της εποχής μας, αποτελούν την πιο επικίνδυνη αιχμή του ιμπεριαλισμού. Τέλος το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει στους καιρούς μας αγώνας για τον Σοσιαλισμό χωρίς τον αγώνα για την Οικολογία όπως δεν μπορεί να υπάρξει αγώνας για την Οικολογία χωρίς τον αγώνα για Σοσιαλισμό.
 2. Η ελευθερία των ιδεολογικών αναζητήσεων του κάθε μέλους του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. είναι αυτονόητη και αποτελεί αναγκαία δημιουργική συμβολή, μέσα στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών του Κινήματος που συνθέτουν την πολιτική μας ενότητα και την ενιαία πολιτική φυσιογνωμία και δράση του. Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. θεωρεί ότι τα στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας που πραγματώνει με την καθημερινή λειτουργία και δράση του ένας προοδευτικός πολιτικός φορέας είναι ακριβώς εκείνα που θα χαρακτηρίσουν και την ποιότητα και το εύρος της δημοκρατίας που επιδιώκει να πραγματώσει μέσα στην κοινωνία.
 3. Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε προωθεί την οργανωτική λειτουργία και ανάπτυξή του με Αυτοοργάνωση των πολιτών που εκφράζονται από τις πολιτικές θέσεις του, επιλογές του, με Πυρήνες Βάσης και Πολιτικές Οργανώσεις, με διαδικασίες Άμεσης Δημοκρατίας και Συλλογική Ηγεσία στην λήψη των αποφάσεων και στην πολιτική έκφρασή του.
ΑΡΘΡΟ 3ο:

Το τρίπτυχο ΑΥΤΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ αποτελεί τους άξονες δράσης και λειτουργίας. Για την επίτευξη των στόχων του, για το σταμάτημα της εκμετάλλευσης Ανθρώπου από Άνθρωπο, για την προώθηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Λαϊκής Κυριαρχίας και της Σοσιαλιστικής Κοινωνικής Αλλαγής. Το τρίπτυχο αυτό μαζί με τον αντι-Ιμπεριαλιστικό - αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό και τον αγώνα για την ανάταξη του λαϊκού κινήματος είναι η απάντηση του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. στην απαξίωση της πολιτικής και την πορεία σήψης και διαφθοράς του νεοφιλελεύθερου - νεοταξικού κομματικού συστήματος της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 4ο:
 1. Η λειτουργία, η οργανωτική δομή και η πολιτική πρακτική σηματοδοτούν καίρια και αποφασιστικά την φυσιογνωμία του, με στόχο την έκφραση ενός σύγχρονου, ανανεωτικού, ποιοτικού και αληθινού ριζοσπαστικού προοδευτικού λόγου, που δεν γνωρίζει συμβιβασμούς και που έχει την δύναμη της έγερσης και έμπνευσης των ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού.
 2. Βασικό κριτήριο στη λειτουργία του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. είναι η αξία της πολιτικής σκέψης και του πολιτικού λόγου, που αποτελούν εξελικτικό παράγοντα στην ιδεολογία και την πολιτική του. Απορρίπτει την κάθε λογική συμβιβασμού και δογματικής περιχαράκωσης.
 3. Η δημοκρατική ανάδειξη των οργάνων αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο και την πολιτική πρακτική του Κινήματος. Ο αριθμός των σταυρών επιλογής για την ανάδειξη των οργάνων του Κινήματος ορίζεται ίσος με το 40% των μελών του οργάνου που εκλέγεται.
  Η αφομοίωση της στρατηγικής και των στόχων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. η ανιδιοτέλεια, το πολιτικό ήθος, η ικανότητα επικοινωνίας, μετάδοσης και παρακίνησης, σε δράση και αγώνα για την επίτευξη των στόχων του καθώς και η αγωνιστικότητα αποτελούν, μαζί με την προσωπικότητα και το πνεύμα συνεργασίας, κριτήρια, τα οποία οφείλουν να κατακτήσουν τα μέλη του κόμματος.
 4. Ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργίας των μελών είναι ο διάλογος πάνω στα πραγματικά προβλήματα της περιοχής τους και όλης της χώρας με βάση τις γενικότερες πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του Κινήματος. Ο διάλογος στο ΔΗΚΚΙ Κ.Ε διεξάγεται οργανωμένα και στηρίζεται στην διαλεκτική, την αυτοκριτική, την κριτική και την δυνατότητα διατύπωσης διαφορετικής πολιτικής θέσης.
 5. Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλη την οργανωτική δομή του. Η εκπροσώπηση των Π.Ο. στις Συνελεύσεις και τα Συνέδρια του Κινήματος είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών τους. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβάνονται συλλογικά, με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη των Οργάνων.
 6. Το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. επιδιώκοντας την αποτελεσματικότητα του αγώνα του εφαρμόζει τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό. Οι αποφάσεις των ανωτέρων Οργάνων δεσμεύουν πολιτικά τα κατώτερα Όργανα στην δράση τους, τα οποία σε περίπτωση διαφωνίας μπορούν να διατηρήσουν και να επιμείνουν στις θέσεις τους προσφεύγοντας στο αμέσως επόμενο Όργανο έως το Συνέδριο που αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Κινήματος.
 7. Κάθε πολιτικό Όργανο του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. από την Π.Ο. έως την Διοικούσα Επιτροπή είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στο Σώμα που το εξέλεξε σε τακτά χρονικά διαστήματα και μπορεί να ανακληθεί στο σύνολο του, ή κατά ένα μέρος, προτού λήξει η θητεία του, με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος που το επέλεξε.
ΑΡΘΡΟ 5ο:

Το ΔΗKKI K.E. είναι ανοιχτό προς την κοινωνία σε όλες τις ζωντανές δυνάμεις του λαού μας, στον κάθε Έλληνα πολίτη, που μπορεί και θέλει να ενταχθεί και να δράσει στις τάξεις του, αφού αποδέχεται τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του.
Ως γνήσιο Σοσιαλιστικό Πατριωτικό Πολιτικό Κίνημα απορρίπτει κάθε μορφή συγκεντρωτισμού και η ουσιαστική άμεση δημοκρατική διαδικασία και συμμετοχή, με άξονα τον ουσιαστικό διάλογο για κάθε ζήτημα, κατοχυρώνει και την αποτελεσματικότητα της δράσης του με τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό.

ΑΡΘΡΟ 6ο:

Το ΔΗKKI K.E. ενισχύει, στηρίζει, και αναπτύσσει, με την ενεργό συμμετοχή των μελών του, τα μαζικά και κοινωνικά Κινήματα στη χώρα μας, που έχουν χαρακτήρα ταξικό - διεκδικητικό - αναπτυξιακό (Εργατικός Συνδικαλισμός -Αγροτικό Κίνημα -Αυτοδιοίκηση - Κινήματα Καταναλωτών κ.λ.π.)
Ενισχύει πρωτοβουλίες Κινημάτων και Φορέων, που αγωνίζονται για την ποιότητα της ζωής, τα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι ανοιχτό για συνεργασίες με όλα τα Κινήματα ή πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και στον κόσμο, που έχουν ανάλογους στόχους και όμοιες αξίες πολιτικής δράσης και φυσιογνωμίας.
Πρωτοστατεί και ενισχύει τις πρωτοβουλίες των πολιτών για τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αξιοποιεί κάθε πνευματική πολιτιστική, συλλογική ή ατομική δημιουργία, που έχει κατεύθυνση την προώθηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης.

ΑΡΘΡΟ 7ο:
 1. Η ένταξη κάθε πολίτη ως μέλους του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. έχει αποκλειστικό εθελοντικό χαρακτήρα προσφοράς και όχι ατομικών απολαβών. Το στοιχείο αυτό πρέπει να προσδιορίζει ανά πάσα στιγμή τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά του κάθε μέλους του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε, που αποτελεί τίτλο τιμής και όχι προνόμιο ή δυνατότητα, μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να ικανοποιήσει μη θεμιτές φιλοδοξίες και προσωπικές στρατηγικές.
 2. Για το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε η προσφορά, το πολιτικό ήθος, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα των μελών είναι οι υπέρτατες αξίες και η υιοθέτηση και υλοποίηση αυτών από κάθε μέλος του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. αποτελεί κομματικό καθήκον και την μεγαλύτερη προσφορά του, τόσο προς τον εαυτό του, όσο και συνολικά στο λαϊκό κίνημα.
 3. Βασικός στόχος του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. είναι η αντιπροσωπευτική συμμετοχή και εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής οργάνωσης του, των κοινωνικών στρωμάτων και τάξεων των σύγχρονων μη προνομιούχων Ελλήνων που εκφράζονται πολιτικά από το Κίνημα, και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της γυναίκας και της νεολαίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο:

Κάθε πολίτης που αποδέχεται τις αρχές της Διακήρυξης και του Καταστατικού του ΔΗΚΚΙ K.E. μπορεί να γίνει μέλος του με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να υποβάλλει αίτηση εγγραφής.
 2. Να μην είναι ταυτόχρονα, μέλος άλλου πολιτικού φορέα ή μέλος οργάνωσης, που οι γενικές πολιτικές της αρχές είναι αντίθετες με τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος.
 3. Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
ΑΡΘΡΟ 9ο:

Κάθε μέλος του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. έχει τις παρακάτω βασικές υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχει ενεργά στην Οργάνωσή του και στις δραστηριότητες των Τομέων του Κινήματος που επιθυμεί.
 2. Να αγωνίζεται με συνέπεια, για την διάδοση των αρχών και πολιτικών θέσεων του Κινήματος.
 3. Να ενεργοποιείται στα κοινωνικά και μαζικά κινήματα, καθώς και σ' όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, σύμφωνα με τις διακηρυγμένες αρχές και τις αντίστοιχες πολιτικές επιλογές του Κινήματος.
 4. Να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της πολιτικοποίησης και ομογενοποίησης του Κινήματος, με τη διαρκή ενημέρωση τον προβληματισμό, την άνοδο του ιδεολογικού, πολιτικού και μορφωτικού του επιπέδου.
 5. Να καταβάλλει την εισφορά του και να συμβάλλει στα οικονομικά πλάνα και τις λειτουργικές ανάγκες της Πολιτικής του Οργάνωσης, αφού μια βασικότατη παράμετρος των αρχών μας είναι η οικονομική αυτοτέλεια.
 6. Τα μέλη των κεντρικών οργάνων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. και όσα έχουν εκλεγεί σε Πολιτειακές λειτουργίες υποχρεούνται να μετέχουν στις διαδικασίες σε όλη την κλίμακα των Οργάνων του Κινήματος.
ΑΡΘΡΟ 10ο:
 1. Κάθε μέλος του Κινήματος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχει ισότιμα στις πολιτικές λειτουργίες, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Κινήματος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις που διέπουν το Κίνημά μας.
 2. Δικαίωμα του μέλους είναι η συμμετοχή του στην λήψη των αποφάσεων και στη διαμόρφωση της πολιτικής του Κινήματος.
 3. Δικαίωμα του μέλους είναι η αξίωση του να συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες της Οργάνωσης. Να ασκεί κριτική στην πολιτική και λειτουργία των Οργάνων, πάντα μέσα στα Όργανα, με σημείο αναφοράς την αυτοκριτική.
 4. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα και παράλληλα την υποχρέωση να περιφρουρούν τις Δημοκρατικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα έκφρασης της πολιτικής ώστε οι Πολιτικές Οργανώσεις να καταστούν πόλοι έλξης όλων των ενεργών Ελλήνων πολιτών.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
 1. Το μέλος χάνει την ιδιότητα του:
  1. Αυτόβουλα, δηλαδή με έγγραφη παραίτηση του που ισχύει από τη λήψη της.
  2. Όταν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Όργανο στο οποίο ανήκει ή από την Κεντρική Επιτροπή σε κοινή συνεδρίαση με το Όργανο που ανήκει.
  3. Όταν απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των Οργάνων του Κινήματος στο οποίο ανήκει.
 2. Μέλη που διαγράφηκαν για οποιοδήποτε άλλο, μη πειθαρχικό λόγο και εφόσον εκλείψουν οι αιτίες διαγραφής τους, επανεγγράφονται με αίτησή τους μετά την παρέλευση τριών τουλάχιστον μηνών, με απόφαση της Οργάνωσης ή του οργάνου στο οποίο συμμετείχαν και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12ο:

Βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του Κινήματος είναι η Πολιτική Οργάνωση (Π.Ο. ΔΗΚΚΙ K.E.) Οι Οργανώσεις του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. αποτελούν τα πολιτικά κύτταρα του Κινήματος και λειτουργούν με διαδικασίες άμεσης Δημοκρατίας, που προϋποθέτουν σεβασμό στον πολιτικό διάλογο και τη γνώμη όλων των μελών.
Έχουν τη πολιτική ευθύνη της διαδόσεως των αρχών του Κινήματος, μέσα από τη καθημερινή πολιτική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα της τοπικής κοινωνίας.
Πρωτοστατούν στους αγώνες των εργαζομένων και των κοινωνικών Κινημάτων, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο:
 1. Πολιτικές Οργανώσεις (Π.Ο.) δημιουργούνται στην έδρα κάθε Νομού ή στην μεγαλύτερη πόλη. Μετά από έγκριση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής μπορεί να δημιουργηθούν άλλες Π.Ο. στο Νομό, σε επίπεδο Δήμου, επαρχίας και νησιών, στις περιπτώσεις που το επιβάλλουν οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του Κινήματος.
 2. Η Π.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοικούν ή εργάζονται στον ίδιο τόπο, αντιπροσωπεύοντας τα κοινωνικά στρώματα της περιοχής, τα οποία εκφράζονται πολιτικά από το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. Τα γεωγραφικά όρια κάθε Π.Ο. συμπίπτουν με τα γεωγραφικά όρια του Νομού (εκλογική περιφέρεια) ή Δήμου, επαρχίας και νησιών.
 3. Τα μέλη του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό οργανώνονται σε Π.Ο. βάσης ανάλογες με τις αντίστοιχες του εσωτερικού. Κάθε Κράτος εξομοιώνεται με Νομό. Η Κ.Ε. αποφασίζει για την τελική οργανωτική δομή, παίρνοντας υπ' όψιν τις συνθήκες της κάθε χώρας.
 4. Για το λεκανοπέδιο Αττικής και την Θεσσαλονίκη, ο επί μέρους ορισμός των γεωγραφικών ορίων των Π.Ο. καθώς και των περιφερειακών διαμερισμάτων, γίνεται με απόφαση του Π.Σ. του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις επί μέρους συνθήκες.
ΑΡΘΡΟ 14ο:

Το σύνολο των μελών της Π.Ο. αποτελεί τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που αποτελεί το ανώτερο όργανο και η οποία συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά ανά δίμηνο. Έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με απόφαση της Συντονιστικής Γραμματείας (Σ.Γ.) μετά την αίτηση του 1/3 των μελών της Οργανωτικής ή με απόφαση ανώτερου οργάνου.
Η Γ.Σ. είναι ανώτερο όργανο της Π.Ο. και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.

 1. Εκλέγει την Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.) η οποία αποτελείται από επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, με διετή θητεία.
 2. Εκλέγει την Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.) η οποία αποτελείται από επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, με διετή θητεία.
 3. Συζητά, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και προτείνει πάνω σε όλες τις εισηγήσεις που γίνονται από τα ανώτερα όργανα.
 4. Συζητά, εμπλουτίζει, προτείνει και αποφασίζει επί του καθορισμού των πολιτικών στόχων του προγράμματος δράσης, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του και για κάθε άλλο θέμα που φέρνει στη Γ.Σ. η Σ.Γ.
 5. Ελέγχει τα μέλη της για την υλοποίηση των αποφάσεων της.
ΑΡΘΡΟ 15ο:

Η Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.) της Π.Ο. έχει την ευθύνη λειτουργίας της Π.Ο.

 1. Λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. και των κατευθύνσεων των ανωτέρων οργάνων.
 2. Συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά την εβδομάδα και έκτακτα αν το ζητήσουν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της ή ανώτερο Όργανο. Στις συνεδριάσεις της παραβρίσκονται με δικαίωμα ψήφου μόνο τα μέλη της και με μόνο δικαίωμα λόγου τα μέλη ανώτερων Οργάνων, που έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης. Η Σ.Γ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της.
 3. Καταρτίζει τους ετήσιους στόχους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, που θέτει για συζήτηση και οριστικοποίηση στην πρώτη Γ.Σ. κάθε χρόνου.
 4. Υποχρεούται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα να συγκαλεί Γ.Σ. της Π.Ο. και να προβαίνει σε πολιτική ενημέρωση των μελών και να διευθύνει την πολιτική συζήτηση και την συζήτηση για εξειδικευμένα θέματα τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 16ο:

Η Σ.Γ. της Π.Ο. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Εκλέγεται από τη ΓΣ. Για δύο (2) χρόνια.
Οι υπευθυνότητες των εκλεγμένων μελών της Σ.Γ είναι:

 1. Γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος πολιτικοϊδεολογικού σχεδιασμού ενημέρωσης και επικοινωνίας,
 2. Αναπληρωτής Γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος Οργανωτικού,
 3. Υπεύθυνος Πολιτισμού, Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
 4. Υπεύθυνος Οικονομικού,
 5. Υπεύθυνος Νεολαίας,
 6. Υπεύθυνος Μαζικών Κινημάτων, Αγροτικού, Θεσμών και Κοινωνικών Κινημάτων,
 7. Υπεύθυνος Μαζικών Κινημάτων, Αγροτικού, Θεσμών και Κοινωνικών Κινημάτων
ΑΡΘΡΟ 17ο:

Τα καθήκοντα των μελών της Σ.Γ της Π.Ο. η οποία εδρεύει στην Πρωτεύουσα του Νομού ή στην μεγαλύτερη πόλη του νομού είναι:

 1. Εκπροσώπηση του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. σε επίπεδο Νομού
 2. Διενέργεια πολιτικών εκδηλώσεων στο Νομό ή στο εσωτερικό των οργανώσεων με επίκαιρα πολιτικά θέματα
 3. Δημιουργία Ε.Π.Σ. σε όλους τους Δήμους ή τις Κοινότητες του Νομού με στόχο την ευρύτερη παρέμβαση του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και κοινωνικές τάξεις που αυτό εκφράζει
 4. Ενεργοποίηση των τοπικών Μ.Μ.Ε. για την προώθηση των θέσεων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
 5. Παρέμβαση στα μαζικά και κοινωνικά Κινήματα του Νομού ή του Δήμου (συνδικαλιστικές, αγροτικές, επαγγελματικές, εμπορικές, βιοτεχνικές οργανώσεις, πολιτιστικοί φορείς, δημοτικά και νομαρχιακά συμβούλια κ.λ.π.)
ΑΡΘΡΟ 18ο:
 1. Σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας λειτουργεί η Περιφερειακή Συντονιστική Γραμματεία ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. (Π.Σ.Γ.) η οποία αποτελείται από δύο (2)μέλη κάθε Νομού της περιφέρειας τα οποία εκλέγονται από την Γ.Σ. των μελών των Π.Ο. κάθε Νομού με διετή θητεία, με την προϋπόθεση ότι στο νομό λειτουργεί Π.Ο. σύμφωνα με τα παραπάνω.
 2. Εδρεύει στην πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας και εκλέγει 3μελή Συντονιστική Γραμματεία.
 3. Η Π.Σ.Γ. αποτελεί τον πολιτικό κρίκο σύνδεσης των κεντρικών οργάνων με τις Πολιτικές Οργανώσεις. Έχει την πολιτική ευθύνη για την μαζική οργανωτική ανάπτυξη και την ιδεολογικοπολιτική ενοποίηση του Κινήματος στην περιοχή της.
 4. Συνεδριάζει σε τακτική βάση μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε χρειαστεί, με αντικείμενο τις πολιτικές εισηγήσεις και αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων, την εξειδίκευση των γενικών αποφάσεων στην περιοχή της και τις ιδιαίτερες αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της πολιτικής επιρροής σε όλο το φάσμα της περιφέρειας.
 5. Με ευθύνη της Π.Σ.Γ συνέρχεται μια (1) φορά το εξάμηνο η Περιφερειακή Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν εκτός αυτής όλα τα μέλη των Σ.Γ. των Π.Ο. των Νομών με αντικείμενο την επεξεργασία θέσεων για την συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Τα πολιτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της Περιφερειακής Συνέλευσης αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία της συνολικής αναπτυξιακής περιφερειακής πρότασης του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. για την ισομερή και ολόπλευρη ανάπτυξη της Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 19ο:

Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτερο όργανο του Κινήματος μεταξύ των Συνεδρίων.

 1. Καθορίζει την πολιτική του Κινήματος σε όλα τα επίπεδα, με βάση τις πολιτικές και ιδεολογικές αρχές που καθορίζονται από τα Συνέδρια του Κινήματος.
 2. Ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις του οργανωτικού πλαισίου του Κινήματος.
 3. Εγκρίνει τους Κανονισμούς λειτουργίας οργάνων και οργανώσεων και αποφασίζει σε ότι αφορά την τακτική του Κινήματος.
 4. Η Κ.Ε. συνέρχεται τακτικά ανά δύο (2) μήνες και έκτακτα με έγγραφο αίτημα του 1/3 των μελών της. Η απαρτία καθορίζεται από το 50% + 1 των μελών της.
 5. Εγκρίνει τους ετήσιους οικονομικούς ισολογισμούς που υποβάλλει η Δ.Ε.
 6. Ειδική σύνοδος προβλέπεται με απόφαση του 19μελούς Πολιτικού Συμβουλίου για ειδικά ζητήματα πολιτικής που μπορεί να απασχολήσουν το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 20ο:
 1. Η Κ.Ε. Εκλέγει
  1. 19/μελές Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
  2. Γραμματέα Συντονιστή του Πολιτικού Συμβουλίου
  3. 3/μελή Διοικούσα-Διευθύνουσα Επιτροπή
  4. Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής - εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση του κόμματος κατά την έννοια και τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Τέλος για τον έλεγχο των Οικονομικών εκλέγεται 3 μελής Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.)
 2. Η Κ.Ε. αποτελείται από 100 τακτικά και 20 αναπληρωματικά μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου σε απουσία τακτικών μελών με βάση την σειρά εκλογής τους ως αναπληρωματικά μέλη.
 3. Όσα μέλη της Κ.Ε. τακτικά ή αναπληρωματικά χάνουν την ιδιότητα του μέλους αναπληρώνονται από τους κατά σειράν επιλαχόντες.
ΑΡΘΡΟ 21ο:
 1. Οι Τομείς εργασίας της Κ.Ε. αποτελούν πολιτικές Επιτροπές εργασίας διαμόρφωσης σχεδίων και πολιτικών προτάσεων προς συζήτηση σε όλα τα όργανα του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. Σ' αυτούς συμμετέχουν μέλη της Κ.Ε. της Κ.Ο. Και των Π.Ο. του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. με γνώμονα τη γνώση του αντικειμένου και τη διάθεση προσφοράς τους στους επιμέρους τομείς.
 2. Όλα τα μέλη της Κ.Ε. αυτοπροτείνονται για τους τομείς που επιθυμούν και αυτό-οργανώνονται σε Γραμματείες Τομέων ορίζοντας μεταξύ τους τον Συντονιστή τους.
  Οι Τομείς Εργασίας καθοδηγούνται από το Π.Σ. και ασκούν καθοδηγητικό έργο ως προς το αντικείμενο τους, στους αντίστοιχους υπευθύνους των Περιφερειακών Συντονιστικών Γραμματειών και των Συντονιστικών Γραμματειών των Π.Ο. του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
 3. Οι Τομείς Εργασίας της Κ.Ε. Είναι:
  1. Τομέας Οργανωτικής Πολιτικής- Λειτουργίας Κεντρικών Γραφείων
  2. Τομέας Ιδεολογικοπολιτικού Σχεδιασμού στον οποίο συμμετέχουν και οι επιτροπές Παιδείας και Υγείας
  3. Τομέας Επικοινωνιακής Πολιτικής-Γραφείο Τύπου
  4. Τομέας Μαζικών Κινημάτων-Εργασιακών διεκδικήσεων
  5. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
  6. Τομέας Θεσμών-Ισότητας-Κοινωνικών Κινημάτων-Αλληλεγγύης
  7. Τομέας Οικολογίας - Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  8. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης
  9. Τομέας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  10. Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού
  11. Τομέας Τουριστικής Ανάπτυξης
  12. Τομέας Νεολαίας ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
  13. Τομέας Νομικής Κάλυψης
 4. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του το Π.Σ. ορίζει Διατομεακή Γραμματεία με 5 έως 7 μέλη από τους υπευθύνους των τομέων Οργανωτικής Πολιτικής, Μαζικών Κινημάτων, Ιδεολογικοπολιτικού, Επικοινωνιακού, και Θεσμών - Ισότητας η οποία διαχειρίζεται σε συνεχή βάση την υλοποίηση των καθηκόντων για την προώθηση της αυτοοργάνωσης και οργανωτικής ανάπτυξης και της παρουσίας-παρέμβασης στο μαζικό κίνημα. Στην Διατομεακή Γραμματεία δεν ανατίθενται αρμοδιότητες του Π.Σ. Συντονίζεται από την Δ.Ε. με αναπληρωτή τον Γραμματέα - Συντονιστή του Π.Σ.
ΑΡΘΡΟ 22ο:
 1. Το Π.Σ. είναι 19/μελές εκλέγεται από την Κ.Ε. και αποτελεί όργανο πολιτικού σχεδιασμού. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Κ.Ε. στα πλαίσια των γενικών πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων που καθορίζονται απ' αυτήν. Συντονίζει το έργο της Κ.Ε. και την εφαρμογή των αποφάσεων της. Προετοιμάζει τις τακτικές συνόδους της Κ.Ε. και έχει την ευθύνη της πολιτικής καθοδήγησης των Τομέων και όλων των Οργανώσεων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. Αποφασίζει τους υποψήφιους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές εάν δεν είναι δυνατή η σύγκληση της τελευταίας. Αντιμετωπίζει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα του Κινήματος.
 2. Το 19/μελές Πολιτικό Συμβούλιο συγκαλείται από την Διοικούσα Επιτροπή και τον Γραμματέα Συντονιστή του Π.Σ., εκλέγεται και ανακαλείται οποτεδήποτε από την Κ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 23ο:

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Σ. εκλέγεται από την Κ.Ε. Γραμματέας - Συντονιστής του Πολιτικού Συμβουλίου ένας από τα μέλη του ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
Ο Γραμματέας - Συντονιστής συντονίζει τις εργασίες του Πολιτικού Συμβουλίου και των Τομέων και εισηγείται στο Π.Σ. και την Κ.Ε. θέματα Οργανωτικής Πολιτικής. Αναπληρώνει μέλος της Δ.Ε. σε περίπτωση κωλύματος.
Για να είναι κάποιος υποψήφιος και να εκλεγεί στη Διοικούσα Επιτροπή ή Συντονιστής του Π.Σ. από την Κ.Ε. θα πρέπει να είναι μέλος του 19/μελούς Πολιτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

Η Κ.Ε. εκλέγει 3/μελή Διοικούσα - Διευθύνουσα Επιτροπή (Δ.Ε.) από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου η οποία εκπροσωπεί πολιτικά το Κίνημα σε όλες τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό ως συλλογικό Προεδρείο.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί τον εγγυητή της συλλογικής ενότητας του Κινήματος, της τήρησης των θεσμών και των Καταστατικών αρχών του.
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι υπεύθυνη αρμόδια και εγγυητής της υλικής οικονομικής και πνευματικής περιουσίας του Κινήματος.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκπροσωπεί το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. εισηγείται στην Κ.Ε. και στο Συνέδριο για ζητήματα πολιτικής και ιδεολογίας του Κινήματος. Διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους, την κρατική Επιχορήγηση ? Εισφορές μελών κ.λ.π. εποπτεύοντας τα αρμόδια όργανα.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για επείγοντα θέματα, όταν η άμεση σύγκληση του Π.Σ. είναι δύσκολη λαμβάνοντας την γνώμη του Γραμματέα - Συντονιστή του Π.Σ. και του αρμόδιου Τομέα κατά περίπτωση.
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κινήματος και συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα - Συντονιστή του Πολιτικού Συμβουλίου το Πολιτικό Συμβούλιο. Καλεί στις συνεδριάσεις της τον Γραμματέα ? Συντονιστή του Π.Σ. ο οποίος αναπληρώνει μέλος της Δ.Ε. σε περίπτωση κωλύματος.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει με πλήρες δικαίωμα ανάκλησης ένα από τα μέλη της Δ.Ε. ως Γραμματέα της Δ.Ε. - εκπρόσωπο. Ο Γραμματέας της Δ.Ε. - εκπρόσωπος εκπροσωπεί το ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. και υποβάλλει τα ψηφοδέλτιά του κατά τις εκλογές στον Άρειο Πάγο σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας, ή από κοινού με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων ως συνασπισμό κομμάτων. Ο Γραμματέας της Δ.Ε. - εκπρόσωπος είναι και Συντονιστής του Τομέα Κοινοβουλευτικού έργου ανεξάρτητα από το αν είναι βουλευτής.
Ο Γραμματέας της Δ.Ε. - εκπρόσωπος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της Δ.Ε. ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Εισηγείται και ενημερώνει το Πολιτικό Συμβούλιο και την Κ.Ε. για θέματα τρέχουσας Πολιτικής κατάστασης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Π.Σ.
Ο Γραμματέας της Δ.Ε. - εκπρόσωπος δεν αποτελεί Όργανο. Εκπροσωπεί μεταφέροντας τις αποφάσεις των Οργάνων και δεν δεσμεύει με ατομικές αποφάσεις του προς τα έξω το Κίνημα.

ΑΡΘΡΟ 25ο:

Το Συνέδριο του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. αποτελεί το ανώτατο πολιτικό Όργανο του κόμματος. Αποφασίζει καθοριστικά τον ιδεολογικό προσδιορισμό την πολιτική στρατηγική και τακτική σε όλα τα ζητήματα καθώς και την πορεία του Κινήματος σε όλα τα επίπεδα.
Ελέγχει τα όργανα και εκλέγει την Κ.Ε.
Πραγματοποιείται κάθε τρία (3) χρόνια.
Συγκαλείται από την Κ.Ε. με υποχρεωτικό προσυνεδριακό διάλογο διαρκείας πέντε (5) μηνών, κατά τον οποίο συζητούνται όλες οι εισηγήσεις που αφορούν τα κορυφαία πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Με απόφαση της Κ.Ε. συγκροτούνται οι αναγκαίες για τον προσυνεδριακό διάλογο και την διεξαγωγή του Συνεδρίου Επιτροπές (ΚΟΕΣ, ΟΕΣ) οι οποίες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της διεξαγωγής του Συνεδρίου ΣΤΟ Συνέδριο εκπροσωπούνται όλες οι Οργανώσεις του Κινήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον αριθμό μελών τους.
Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση του 50% των μελών της Κ.Ε. στην περίπτωση αυτή η σύγκληση του γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη διενέργεια του.
Το Συνέδριο μπορεί να αναβληθεί, μετά την εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου και απόφαση της Κ.Ε., για σημαντικό πολιτικό γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

Η Κ.Ο. αποτελεί Τομέα της Κ.Ε. αποτελείται από τους εκλεγμένους βουλευτές του Κινήματος και αποτελεί την Κοινοβουλευτική Συνταγματική Έκφραση του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. προς την κοινωνία.
Η ομάδα ευρωβουλευτών ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. αποτελείται από τους εκλεγμένους ευρωβουλευτές του Κινήματος. Συγκαλούνται και προεδρεύονται από τη Δ.Ε. ή μέλος της που ορίζεται από την ίδια.
Οι υποψήφιοι βουλευτές του Κινήματος και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές προτείνονται από τις πολιτικές οργανώσεις του κινήματος με βάση τα κριτήρια και την αξιολόγηση που καθορίζονται από την Κ.Ε.
Η τελική κατάρτιση των συνδυασμών των υποψηφίων βουλευτών και Ευρωβουλευτών εγκρίνεται από την Κ.Ε. μετά από εισήγηση της Δ.Ε. και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύγκληση της Κ.Ε. αποφασίζει το Π.Σ.
Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κινήματος υποχρεούνται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Συνόδους της Κ.Ε., και στις συνεδριάσεις του Π.Σ. ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη αυτών των Οργάνων. Οι βουλευτική αποζημίωση και η αποζημίωση για την Ευρωβουλή αποδίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στο Κίνημα. Θέματα που αφορούν τους Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές και δεν αναφέρονται στο Καταστατικό επιλύονται με αποφάσεις του Π.Σ. ή της Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 27ο:

Το Γραφείο Τύπου μετατρέπεται σε Γραφείο Τύπου του Πολιτικού Συμβουλίου του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., στο οποίο υπάγεται απευθείας. Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει έναν από τα μέλη του εκπρόσωπο τύπου του και από την Κ.Ε. τον αναπληρωτή του. Ο Εκπρόσωπος τύπου και ο αναπληρωτής του συμμετέχουν ισότιμα στο τομέα κοινοβουλευτικού έργου.
Ο εκπρόσωπος τύπου έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης συνολικά στα Μ.Μ.Ε. και σε όλα τα θέματα που εποπτεύει το Π.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28ο:
 1. Οι νέοι συμμετέχουν ισότιμα στις Πολιτικές Οργανώσεις μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Κινήματος, έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Η ηλικιακή ένταξη στη Νεολαία του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., αρχίζει με τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους και τερματίζεται με την συμπλήρωση του 31ου έτους.
 2. Τα μέλη της Νεολαίας ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις Οργανώσεις του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., συγκροτούν οργάνωση Νέων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο, με στόχο την ενασχόληση της με όλα τα νεολαιίστικα ζητήματα.
 3. Σε Νομαρχιακό επίπεδο, οι Νέοι του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., συγκροτούν πυρήνα Νεολαίας, με επικεφαλής τον υπεύθυνο Νεολαίας της Σ.Γ, της Οργάνωσης. Τα μέλη του πυρήνα Νεολαίας εκλέγουν άλλα δύο (2) μέλη τα οποία μαζί με τον υπεύθυνο Νεολαίας συγκροτούν 3μελή Γραμματεία της Νεολαίας ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., η οποία συντονίζει τη δράση των μελών της Νεολαίας του Νομού, με έμφαση στα θέματα εκπαίδευσης (μαθητικής - σπουδάζουσας) και εργασίας.
 4. Σε κεντρικό επίπεδο, λειτουργεί Τομέας Νεολαίας, ο οποίος αποτελείται από τα μέλη της Νεολαίας της Κ.Ε., καθώς και από τα μέλη που ορίζονται από το Π.Σ. Στις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων που σχεδιάζονται με την πορεία της Νεολαίας σε πανελλαδικό επίπεδο, στη Γραμματεία του Τομέα Νεολαίας μετέχουν και τα υπόλοιπα μέλη της Νεολαίας που έχουν εκλεγεί στην Κ.Ε., και οι αντιπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων.
  Ο Τομέας Νεολαίας συντονίζει την οργάνωση Νεολαίας ΔΗΚΚΙ Κ.Ε, πανελλαδικά, μελετά τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους και εισηγείται στα όργανα του Κινήματος λύση για την επίλυση τους.
 5. Στον τομέα Νεολαίας δημιουργούνται επιμέρους γραφεία
  1. Οργανωτικού,
  2. Α.Ε.Ι.,
  3. Τ.Ε.Ι.,
  4. Μαθητικής Νεολαίας και
  5. Εργαζόμενης Νεολαίας
 6. Οι νέοι, μέλη του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στα Όργανα του Κινήματος ως εξής
  1. Στη Σ.Γ. της Π.Ο. ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. με ένα τουλάχιστον μέλος και
  2. Στην εκλογή της Κ.Ε., με τέσσερα (4) τακτικά μέλη τουλάχιστον.
 7. Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, πραγματοποιείται Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΔΗΚΚΙ Κ.Ε, όπου δίνεται η δυνατότητα στα μέλη όλης της χώρας να καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για θέματα που απασχολούν τη Νέα Γενιά της χώρας μας.
ΑΡΘΡΟ 29ο:

Οι οικονομικοί πόροι του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε., είναι αποκλειστικά και μόνο:

 1. Οι συνδρομές των μελών του, όπως αυτές ορίζονται από την Επιτροπή Οικονομικής διαχείρισης και επικυρώνονται από την Κ.Ε.
 2. Οι έκτακτες εισφορές μελών και Οργανώσεων, που προκύπτουν από τις οικονομικές εξορμήσεις του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
 3. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
 4. Η δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης.
ΑΡΘΡΟ 30ο:

Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες καλύπτονται με τα κουπόνια οικονομικής εξόρμησης που εκδίδονται με ευθύνη της Δ.Ε., δημιουργούνται Διοικητικά Γραφεία οικονομικού και έρευνας τιμών με ευθύνη της Δ.Ε., και έγκριση του Π.Σ., ή Δ.Ε., προτείνει έναν ταμία , έναν λογιστή και 3μελή επιτροπή τιμών με γνώσεις και εμπειρία που εγκρίνονται από το Π.Σ.
Η επιτροπή του οικονομικού ελέγχου (Ε.Ο.Ε.), αποτελείται από τρία (3) μέλη εκλεγμένα από την Κ.Ε. και έχει δικαίωμα ελέγχου όλων των οικονομικών στοιχείων των οργανώσεων του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
Οι Π.Ο., είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν όλα τα στοιχεία εσόδων και δαπανών στην Ε.Ο.Ε. για έλεγχο καθώς και προφορικές εξηγήσεις σε ότι χρειαστεί για τη διευκόλυνση των ελέγχων.
Το Γραφείο Οικονομικού υποβάλλει κατ' έτος τον γενικό απολογισμό και ισολογισμό του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε. στην Δ.Ε., στο Π.Σ., και την Κ.Ε.
Η Ε.Ο.Ε., ελέγχει κατ' έτος τα βιβλία και τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικού, των Οργανώσεων και Επίτροπων του Κινήματος, που διαχειρίζονται οικονομικά θέματα, και συντάσσει ειδική έκθεση ελέγχου, που υποβάλλεται στην Δ.Ε., στο Π.Σ. και την Κ.Ε. του Κινήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο:
 1. Τροποποίηση του καταστατικού ή μέρους του γίνεται μόνο από το Συνέδριο του Κινήματος.
 2. Όλα τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται από την Κ.Ε. με αποφάσεις της στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
 3. Για το σκοπό της Περιφερειακής και Κοινωνικής Αντιπροσώπευσης της Κ.Ε. καθιερώνονται οι εξής ποσοστώσεις:
  1. Στην Κ.Ε. θα εκλέγονται τουλάχιστον:
  1. Τα τρία (3) τακτικά μέλη από κάθε Διοικητική Περιφέρεια της χώρας,
  2. Τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη από την Νεολαία του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε,
  3. Δύο (2) τακτικά μέλη από τις Οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού.
  Οι ποσοστώσεις μπορούν να διαφοροποιούνται με απόφαση συνεδρίου μετά από εισήγηση της Κ.Ε.
 4. Η σταυροδοσία για την εκλογή όλων των οργάνων καθορίζεται στο 40% επί του αριθμού των εκλεγμένων. Σε περίπτωση δεκαδικού στρογγυλοποιείται προς τον ανώτερο ακέραιο αριθμό.
 5. Όλα τα όργανα είναι ανακλητά, με την προϋπόθεση ότι αναγράφεται το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η ανάκληση γίνεται με το 50% των μελών του οργάνου που εκλέγει και ανακαλεί.
 6. Η κάλυψη των κενών θέσεων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κ.Ε. γίνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών και των υποψηφίων μέχρι τον αριθμό που ορίζεται στο παρόν καταστατικό όπως επίσης και στις αντίστοιχες Π.Σ.Γ. και Σ.Γ. των Πολιτικών Οργανώσεων.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο:

Η Κ.Ε. μπορεί να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος να εξειδικεύει

 1. Την λειτουργία της Κ.Ε. του Π.Σ., και της Ε.Ο.Ε.
 2. Την λειτουργία των Τομέων του Κινήματος
 3. Την λειτουργία Πολιτικών Οργανώσεων και των Οργάνων τους και
 4. Τον κανονισμό εκλογικών διαδικασιών
 5. Τυχόν άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται ή/και δεν διευκρινίζονται επαρκώς στο υπάρχον Καταστατικό
 6. Τα μείζονα ζητήματα νομικής προστασίας και την μορφή εκλογικής συγκρότησης και έκφρασης του ΔΗΚΚΙ Κ.Ε.
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ