Οικονομία

 • Άμεση και ουσιαστική αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, με στόχο την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, η οποία πρέπει στην επόμενη τετραετία να φθάσει στα όρια της φτώχιας, με κατώτερο μισθό 1.250 ευρώ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τη δρομολόγηση της ανάπτυξης της παραγωγικής οικονομίας της χώρας
 • Στην κατεύθυνση αυτή Δημόσιος, Ιδιωτικός και Κοινωνικός Τομέας της οικονομίας, πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος ανάπτυξης με τη συμβολή των θεσμών λαϊκής συμμετοχής και των θεσμών της Αυτοδιοίκησης και των τριών αιρετών βαθμών
 • Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις στην ενέργεια, τεχνολογία και τις μεταφορές, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους, λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αναλαμβάνουν να διαδραματίσουν κεντρικό και επιτελικό ρόλο στην γενικότερη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει παραγωγικά και κοινωνικά ισχυρή η χώρα μας και μόνο έτσι θα δοθεί όραμα και προοπτική στους νέους και στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου
 • Ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής, με κορμό κυρίως τη μικρή και μεσαία αγροτική και αστική επιχείρηση
 • Ανατροπή της νεοφιλελεύθερης επίθεσης κατά της εγχώριας παραγωγής, ώστε με τη σύζευξη δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, να ενισχύονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας. Τα νέα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ως κύρια προϋπόθεσή τους τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας
 • Οικονομική περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη, ώστε η αναβάθμιση της υπαίθρου να συμβάλλει και στη μείωση των αρνητικών συνεπειών που βιώνουν σήμερα οι κάτοικοι των πόλεων, αλλά και η ύπαιθρος που ερημώνει
 • Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του υπεδάφους και δημιουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μεταποίησης
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυσικοί πόροι αξιοποιούνται και δεν ληστεύονται
 • Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στον Τουρισμό και στήριξη του τομέα τουριστικής υποδομής και προβολής
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής ζήτησης μέσω της εισοδηματικής πολιτικής και αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας με κλείσιμο της ολοένα διευρυνόμενης ψαλίδας των εισοδημάτων
 • Έλεγχος των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών ώστε η εισαγωγή του ευρώ να μην επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων, να ενθαρρύνει τις εξαγωγές (φρούτα, λαχανικά, παραδοσιακά προϊόντα κλπ.) και να συρρικνώσει στο μέτρο του δυνατού τις εισαγωγές
 • Αυτοδύναμη κάλυψη των βασικών αναγκών της χώρας με αναδιάταξη της γεωργικής παραγωγής ώστε να καλύπτονται οι βιοτικές ανάγκες του πληθυσμού
 • Προγραμματισμένη και ελεγχόμενη είσοδος και παραμονή στη χώρα μας οικονομικών μεταναστών
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ