Παιδεία

  • Είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας για όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα από την οικονομική ή την ταξική τους θέση
  • 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου. Αυτόνομο Λύκειο, στο οποίο θα παρέχεται τόσο η γενική εκπαίδευση όσο και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για την είσοδο στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. με ελεύθερη εισαγωγή όλων των μαθητών που το επιθυμούν σε προπαρασκευαστικό έτος στα Πανεπιστήμια
  • Έμφαση στην έρευνα, Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης Πληροφορικής και οργάνωση κοινών υπολογιστικών κέντρων για όλα τα σχολεία
  • Δωρεάν στέγαση και σίτιση των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οικονομική στήριξη, υπό μορφή άτοκων δανείων στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ