Αγροτικός Τομέας

 • Στηρίζουμε, εκσυγχρονίζουμε και αναπτύσσουμε τον αγροτικό τομέα της οικονομίας μας. Στηρίζουμε τους αγρότες της πατρίδας μας και τους εξασφαλίζουμε ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης
 • Επιθετική αναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ σε συνεργασία με τις άλλες χώρες του Νότου, για την πλήρη συνεργασία των βασικών εθνικών προϊόντων, όπως βαμβάκι, καπνά, λάδι κ.λπ., στο ύψος της σημερινής παραγωγής
 • Διάθεση κοινοτικών και εθνικών πόρων μεγάλης κλίμακας για την δημιουργία υποδομών στον αγροτικό τομέα και πιλοτικών προγραμμάτων για παραγωγή φυτικών και κτηνοτροφικών επώνυμων οικολογικών προϊόντων
 • Δημιουργία βιώσιμων γεωργικών μονάδων μέσα από την ανάπτυξη συνεταιρισμών νέου τύπου ή εταιρειών λαϊκής βάσης στον αγροτικό τομέα
 • Εκτάσεις του Δημοσίου και των Ν.ΠΔΔ στους νέους αγρότες
 • Άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και ρύθμιση χρεών προς την ΑΤΕ με διαγραφή των τόκων υπερημερίας που υπερβαίνουν το διπλάσιο του κεφαλαίου
 • Μετατροπή της Α.Τ.Ε. σε συνεταιριστική τράπεζα στήριξης των αγροτών και παροχής χαμηλότοκων δανείων
 • Πιλοτικά προγράμματα για εγχώρια παραγωγή γεωργικών σπόρων οικολογικών προδιαγραφών
 • Σύνδεση Γεωργίας και Βιομηχανίας (Αγροτική Βιομηχανία)
 • Μεταφορά του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία
 • Κάλυψη του τεράστιου διατροφικού ελλείμματος της χώρας, που ξεπερνά τα 500 δισ. με ποιοτικά εγχώρια προϊόντα
 • Ενίσχυση της γεωργικής έρευνας και της επιμόρφωσης των αγροτών
 • Οι γεωτεχνικοί να βγουν στα χωράφια. Κοντά στον αγρότη. Σημαντική αύξηση προσλήψεων γεωτεχνικών και μισθολογική τους αναβάθμιση
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ