Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

  • Να επαναπροσδιοριστούν τα αναπτυξιακά πλαίσια και κριτήρια που θα ενθαρρύνουν και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο της πολιτικής του κράτους για την συνολική ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας
  • Επιδότηση θέσεων στελεχών για Μ.Μ.Ε. και κίνητρα για την ενίσχυση της συνένωσης ή δημιουργίας δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων που θα διατηρούν το μικρομεσαίο τους χαρακτήρα. Να καλύπτονται οι επενδύσεις όχι μόνον των νέων επιχειρήσεων, αλλά και των παλαιών που εκσυγχρονίζονται και αναπτύσσονται
  • Ίδρυση Συνεργατικής Τράπεζας των Μ.Μ.Ε. Καθιέρωση συστήματος προεξόφλησης από τις Τράπεζες και καθορισμός προθεσμιών πληρωμής
  • Διευκόλυνση δημιουργίας συνεταιριστικών Εμπορικών κέντρων από τις Μ.Μ.Ε. κάθε περιοχής και τακτικές εκπτώσεις ανά μήνα
  • Μείωση των εισφορών στο ΙΚΑ από 45% σε 30% και αναπλήρωση της απώλειας εσόδων από την κρατική συμμετοχή, έτσι ώστε, αφ' ενός να υπάρχει όφελος για τους ίδιους τους μικρομεσαίους και αφ' ετέρου, μέρος αυτών, να δοθούν ως αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων
  • Κατάργηση του συντελεστή φορολογίας στις προσωπικές εταιρείες και φορολόγησης μόνο των εταίρων τους
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ