Φορολογική Πολιτική

  • Ριζική αλλαγή του φορολογικού συστήματος ώστε να πληρώνουν φόρους αυτοί που έχουν και κατέχουν και να απαλλάσσονται διαφόρων φόρων ομάδες ή και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη
  • Περικοπή οικονομικών προνομίων και πιστώσεων που χορηγούνται αφειδώς και αδιαφανώς σε μεγαλοεργολάβους και μεγαλοεπιχειρηματίες για την εκτέλεση Δημοσίων έργων και των συμβάσεων προμηθειών μεγάλου ύψους του Δημόσιου Τομέα. Καθιέρωση διαφανών και αξιοκρατικών κινήτρων
  • Έλεγχος κατά προτεραιότητα στα μεγάλα εισοδήματα. Εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, με την ανάλογη πρόσληψη προσωπικού σε όλη την Ελλάδα
  • Έλεγχος στην πηγή, εισαγομένων πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, καθώς και των παραγομένων βιομηχανικών προϊόντων κατά την πρώτη τους έξοδο από το εργοστάσιο. Αυστηρός και συστηματικός έλεγχος των πετρελαιοειδών στην πηγή
  • Καθιέρωση του συστήματος των αντιτιθέμενων φορολογικών συμφερόντων με την έκπτωση δαπανών των πολιτών από το φορολογητέο εισόδημα
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ