Περιβάλλον

  • Κατοχύρωση του 10% του Εθνικού εδάφους ως απόλυτα προστατευόμενου με τάση αύξησής του καθώς και σοβαρή αύξηση των χαρακτηρισμένων δασών, με ταυτόχρονο έλεγχο της υλοτομίας και προστασία από εμπρησμούς. Να αποδοθούν τα δάση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους ανάλογους πόρους
  • Εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για να υπάρξει έλεγχος στη διαχείριση και στην άντληση του νερού μέσα από τη δημιουργία εθνικής επιτροπής διαχείρισης υδάτων στη χώρα
  • Ανάδειξη των στοιχείων φυσικού χώρου, προστασία ποταμών - ρεμάτων και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων
  • Κατάργηση σκουπιδότοπων, βιολογικός καθαρισμός των αστικών λυμάτων σε όλη τη χώρα και πλήρης αξιοποίηση όλων των ελεύθερων χώρων με πράσινο
  • Προτεραιότητα στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς και ηλεκτροκίνηση
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνες για εναλλακτικές μορφές ενέργειας
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ