Περιφερειακή δομή - Τοπική αυτοδιοίκηση

  • Να θεσπιστεί ο τρίτος αιρετός βαθμός αυτοδιοίκησης και να γίνει ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και εξουσιών στους δύο υπάρχοντες βαθμούς καθώς και στην περιφέρεια
  • Να μετακινηθεί η πλειοψηφία των Υπουργείων από την Αθήνα στην περιφέρεια
  • Να καθιερωθεί ο θεσμός των τοπικών δημοψηφισμάτων για θέματα μείζονος σημασίας καθώς και ο θεσμός των λαϊκών συνελεύσεων. Οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι δεσμευτικές για τους Δημάρχους και Κοινοτάρχες όταν αυτές λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3
  • Αύξηση των αυτοτελών πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άμεση απόδοση των οφειλομένων σε αυτήν
  • Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Πολιτιστικού Δικτύου μεταξύ Δήμων που θα παίξει σημαντικό ρόλο με ποικίλη δράση και χαρακτηριστικά (Πολιτισμός, Φεστιβάλ, Παιδεία, Ναρκωτικά, Αθλητισμός, Προγράμματα Υγείας κλπ.)
  • Συνένωση όλων των μετώπων πάλης (τοπικά οικολογικά κινήματα, πολιτιστικές κινήσεις, τοπικοί συνδικαλιστικοί φορείς, σύλλογοι γονέων, γυναικών και νεολαίας) σ' ένα ενιαίο μέτωπο ανάπτυξης, αλληλεγγύης και πολιτισμού
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ