ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

“ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.”

Για να βγει η χώρα μας από τα σημερινά αδιέξοδα θα χρειαστεί και στην Άμυνα και την οργάνωσή της να γίνουν ριζικές τομές σε όλα τα επίπεδα και προσαρμογή δομών πρακτικών και αντιλήψεων στον 21ο αιώνα.

Οι Ειδικές Δυνάμεις που πιστεύουμε ότι χρειάζεται η πατρίδα μας είναι μικρότερου σχήματος και υποδομών και μικρότερου κόστους, χρειάζεται να εστιάζουν όχι στα αριθμητικά μεγέθη αλλά σε ποιοτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό το αμυντικό δυναμικό της χώρας – έμψυχο και άψυχο – και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, να έχουν σταθερό δημοκρατικό προσανατολισμό και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία.

Η άμεση προτεραιότητα μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι

ΠΡΩΤΟΝ

Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η διασφάλιση επαρκούς ικανότητας αποτροπής στις δεδομένες συνθήκες κρίσης με άμεση προώθηση της Νέας Δομής Δυνάμεων και με σταδιακή επαναφορά κρίσιμων δυνατοτήτων του στρατεύματος.

Η γενική αντίληψη για την Άμυνα της χώρας διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

ΠΡΕΠΕΙ να είναι 1) ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

Αυτό σημαίνει να υπάρχει αξιοκρατία, επαγγελματισμός, αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων.

Και θα πρέπει η θητεία να αποκτήσει επιχειρησιακό προσανατολισμό.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να είναι 2) ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

Να αναπτυχθεί δηλαδή μια ελληνική στρατηγική πολέμου και αποτροπής με βάση το αμυντικό δόγμα και την ανάγκη υπεράσπισης των εθνικών θεμάτων

ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 3) ΓΝΩΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

Αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνεργασία των σχολών των ενόπλων δυνάμεων με τα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η πρόταση που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο για την Εθνική Άμυνα περιλαμβάνει άξονες ΕΝΝΕΑ.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ είναι ένα σύγχρονο μοντέλο δημοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου των Ένοπλων Δυνάμεων.

μια πρόταση τομή για να μπορέσει να γίνει οριστική υπέρβαση του καθεστώτος των στεγανών που υπήρξε φυτώριο για φαινόμενα αλαζονείας της εξουσίας και για φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς και διαπλοκής, μια πρόταση προσαρμογής των Ένοπλων Δυνάμεων στα δεδομένα της εποχής μας.

Αυτό περιλαμβάνει

-1.Την ουσιαστική ενίσχυση αρμοδιοτήτων της αρμόδιας επιτροπής του κοινοβουλίου.

-2.Την αναβάθμιση των Γενικών Επιθεωρήσεων των Ένοπλων Δυνάμεων και δυο νέες ανεξάρτητες αρχές.

-3.Το Συνήγορο του Στρατιωτικού.

-4.Το Γενικό Επιθεωρητή Οικονομικών της Άμυνας.

Με τους παραπάνω φορείς σε συνεργασία αλλά κυρίως με το διευρυμένο ρόλο της αρμόδιας επιτροπής του κοινοβουλίου μεταβιβάζονται ουσιαστικές αρμοδιότητες που αφορούν το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τις προμήθειες της Άμυνας από την κυβέρνηση στο κοινοβούλιο.

Έτσι διασφαλίζεται ότι:

- Η άμυνα δεν παρεμβαίνει στην πολιτική ούτε η πολιτική στην εσωτερική λειτουργία της Άμυνας.

- Εφαρμόζεται ο κανόνας του Δικαίου και επιπλέον γίνονται σεβαστά και θωρακίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

- Οι στόχοι και οι δυνατότητες των Ένοπλων Δυνάμεων είναι πάντα σε αντιστοίχηση με τους πολιτικούς στόχους της χώρας.

- Εμπεδώνεται η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και μέσω της δημοκρατικής λογοδοσίας ενισχύεται η υπευθυνότητα όλων των φορέων.

- Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούνται εξωθεσμικά για την εκπλήρωση πολιτικών στόχων.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αφορά μια νέα στρατηγική σχεδιασμού της Άμυνας της χώρας.

Το μοντέλο σχεδιασμού που κυριάρχησε μέχρι σήμερα εστίασε στη διαρκή συσσώρευση δαπανηρών οπλικών συστημάτων και στο κυνήγι των αριθμών, πρακτική που ενισχύθηκε από το πολιτικό – στρατιωτικό πλέγμα της διπλωματίας των εξοπλισμών και από το εγχώριο κύκλωμα της διαπλοκής και της εξάρτησης.

Το μοντέλο αυτό άφησε πίσω του, πέραν των άλλων, σημαντικά κενά στους τομείς της αποτελεσματικότητας και της επιβιωσιμότητας αλλά και ασυμμετρίες σε όλη την αλυσίδα των βασικών συντελεστών.

Αυτό το μοντέλο έφτασε να μην είναι πλέον βιώσιμο.

Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα:

1ον : Επανασχεδιασμό της δομής των Ένοπλων Δυνάμεων από μηδενική βάση. Ενίσχυση της διακλαδικότητας με προοπτική δημιουργίας νέων «υβριδικών» σχημάτων σε μεγάλα στρατόπεδα, αεροδρόμια και ναυτικές βάσεις με τη μορφή πολυδύναμων μονάδων.

2ον: Καθιέρωση ενός συνθετικού μοντέλου εκτίμησης – αξιολόγησης της μαχητικής ικανότητας των μονάδων.

3ον: Σχεδιασμό που να αναδεικνύει τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας, να οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα με πολύ μικρότερο κόστος και ενδεχομένως να περιλαμβάνει ασύμμετρες, αντισυμβατικές ακόμα και ανορθόδοξες επιλογές.

4ον: Συνεκτίμηση κατά το σχεδιασμό ειρηνικών έργων υποδομής και περιφερειακών πολιτικών.

(παράδειγμα: γιατρός στη Θύμαινα

παράδειγμα: καράβια, συγκοινωνία)

       Αναπτυξιακά μέτρα

 

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας.

Ένα τεράστιο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια αυτοτελή συζήτηση.

Η αμυντική βιομηχανία σήμερα συνθλίβεται κάτω από το βάρος των μνημονιακών πολιτικών, παλιότερων πολιτικών που την απαξίωναν για ολόκληρες δεκαετίες αλλά και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκέντρωση και ενοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας που θα πλήξουν τις αμυντικές βιομηχανίες των μικρών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας.

Η κατάσταση σήμερα είναι λίγο πολύ γνωστή

Παραδείγματα:

-ΕΛΒΟ κλειστή

-ΕΑΣ καλή και κακή εταιρία υπό εκκαθάριση

-ΕΑΒ προβλήματα στο μέλλον (ΕΝΑΕ κλειστά)

Για μας ο πρωταρχικός ρόλος της αμυντικής βιομηχανίας είναι στρατηγικός και είναι η ασφάλεια εφοδιασμού και η επιχειρησιακή αυτονομία των Ένοπλων Δυνάμεων.

Εάν δεν ικανοποιούνται αυτές οι δυο ουσιώδεις προϋποθέσεις όχι απλά δεν έχουμε αμυντική βιομηχανία αλλά δεν έχουμε ΑΜΥΝΑ.

Προτείνουμε λοιπόν μια σειρά μέτρων με κυριότερο τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Βιομηχανίας υπό δημόσιο έλεγχο, και ακόμα την αναθεώρηση του νόμου για τις προμήθειες αμυντικού υλικού.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Νέα στρατηγική προμηθειών των Ένοπλων Δυνάμεων.

Κι εδώ οφείλουμε να αναμετρηθούμε με όλες τις κακές πρακτικές του παρελθόντος

με φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής

με συστηματικές προμήθειες μείζονος εξοπλισμού χωρίς συμβάσεις υποστήριξης

με ανεπίτρεπτες υπερβάσεις χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης και προϋπολογισμού και άλλα…

Κι εδώ συζητάμε σήμερα μια σειρά προτάσεις όπως για παράδειγμα οι προμήθειες μέσω διακρατικών συμφωνιών, η προϋπόθεση της ουσιαστικής συμμετοχής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας αλλά με πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς με το σύστημα προμηθειών να περνά κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη των νέων φορέων δημοκρατικού ελέγχου.

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ της πρότασής μας αφορούν ο ένας την αναβάθμιση και ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Με αξιοκρατία, με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των στρατιωτικών αλλά και αλλαγές στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

[Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πούμε ότι

παρ’ όλες τις περικοπές στις αποδοχές

παρ’ όλα τα προβλήματα στη συντήρηση των οπλικών συστημάτων

παρ’ όλα τα μνημόνια

η διατήρηση του αξιόμαχου των Ένοπλων Δυνάμεων οφείλεται εν’ πολλοίς

-στο ανθρώπινο δυναμικό,

-στο φιλότιμο και τη φιλοπατρία

κι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από φίλους κι εχθρούς.]

Και ο άλλος την αναβάθμιση και την αλλαγή του προσανατολισμού της θητείας σε καθαρά επιχειρησιακά καθήκοντα και τη σύνδεσή της με δράσεις και πολιτικές ανταποδοτικότητας.

Επίσης τη δημοκρατική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό τον εναρμονισμό των δικαιωμάτων των στρατευμένων και των υπόχρεων στράτευσης με τις επιταγές του Συντάγματος.

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΞΟΝΑΣ της πρότασής μας αφορά την αλλαγή του προσανατολισμού και την αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και την ανάγκη προσαρμογής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και στα νέα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.

Ο ΟΓΔΟΟΣ αφορά συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ζωής του προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων με προτάσεις για τις μεταθέσεις, για τη στέγαση, για τη στήριξη των οικογενειών κ.α.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Αλλά όχι τελευταίος σε σημασία αφορά μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των Ένοπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερα σήμερα που είναι μεγάλη ανάγκη η ανακούφιση της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μπορούν να συνεισφέρουν με μια σειρά μέτρα σ’ αυτήν.

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ