18-3-15) ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ: Γ.ΛΙΛΛΗΚΑ,Σ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ,Σ.ΛΑΒΔΙΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακολουθήστε το video πατώντας το σύνδεσμό δεξιά: