Εξώδικη πρόσκληση και δήλωση

Της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΚΚΙ που αποτελείται από τους κ.κ. Μαντά Παναγιώτη, Νικολόπουλο Ηλία, Πάντζα Γιώργο

Προς
Κου Δημήτρη Τσοβόλα, δικηγόρου, κατοίκου Αθήνας οδός Πατησίων 112
Κοινοποιούμενη και προς Κο Σπαή Γεώργιο, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών 13 και Κο Γαλλετσέλη Παναγιώτη, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, Εμ. Μπενάκη 24.

Με την υπ' αριθμ. 3548/04 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τη σχετική αγωγή που σας έχει κοινοποιηθεί σας έχει απαγορευτεί να προβαίνετε σε ενέργειες που παρακωλύουν τη λειτουργία του ΔΗΚΚΙ.

Παρά ταύτα πέραν πάσης νομιμότητας και δεοντολογίας συνεχίζετε να παραβιάζετε το διατακτικό της απόφασης. Συγκαλείτε παράνομα και αντικαταστατικά ανυπόστατες συνόδους Κεντρικής Επιτροπής και προσπαθείτε να συγκαλέσετε, χωρίς να έχετε το δικαίωμα "συνέδριο του ΔΗΚΚΙ" με μοναδικό στόχο τη διάλυση του κόμματος μη φειδόμενος των χρημάτων με τα οποία ο Ελληνικός λαός το χρηματοδοτεί για τη λειτουργία του, υποπίπτοντας σε ποινικά αδικήματα που δεν θα μείνουν ατιμώρητα.

Σας δηλώνουμε ότι το ΔΗΚΚΙ πραγματοποίησε το 2ο Τακτικό του Συνέδριο με την παρουσία και συμμετοχή εκπροσώπων όλων των πολιτικών κομμάτων, πλην ΠΑΣΟΚ, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων προσωπικοτήτων του πνευματικού και πολιτικού χώρου.

Το συνέδριο όπως προκύπτει και από το απόσπασμα πρακτικών των εργασιών του, που κοινοποιήθηκε στις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές, εξέλεξε την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και δι' αυτής το 15μελές Πολιτικό Συμβούλιο και την 3μελή Διοικούσα-Διευθύνουσα Επιτροπή που εκπροσωπεί το ΔΗΚΚΙ.

Κατόπιν αυτών διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις συνεχιζόμενες παράνομες και αντικαταστατικές ενέργειες και συμπεριφορές σας με τις οποίες κατασπαταλάτε την πενιχρή κρατική επιχορήγηση.

Σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά το ΔΗΚΚΙ και τη λειτουργία του, να παραδώσετε τα οικονομικά-λογιστικά στοιχεία του κινήματος και το εναπομείναν ταμείο το οποίο παρανόμως παρακρατείτε και διαχειρίζεστε.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Κο Δημήτρη Τσοβόλα, κάτοικο Αθήνας οδός Πατησίων 112, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.